Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Miljöarbete / Miljöledning / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Försvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter. *

Försvarets materielverk (FMV) är en civil myndighet under Försvarsdepartementet som har till sin huvudsakliga uppgift att leverera försvarslogistik. Detta innebär att vi utformar och upphandlar försvarsmateriel och tjänster åt Försvarsmakten samt vidmakthåller och vid behov avvecklar materielen.

Miljöarbetet är integrerat i FMVs verksamhet och finns med som en självklar del i vår verksamhetsplanering. FMV arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Det gör vi framförallt genom att beakta den indirekta miljöpåverkan vi har i våra projekt och upphandlingar, samt vår direkta miljöpåverkan som främst består av energi- och vattenförbrukning samt påverkan från provverksamhet, verkstäder, tjänsteresor och transporter.

FMV tar samhällsansvar genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete. Vi förbinder oss därför att:

  • Integrera miljöhänsyn, balanserat mot ekonomiska och tekniska krav, i all verksamhet.
  • Identifiera, värdera och möta de lagar och andra krav som ställs på oss inom miljöområdet.
  • Ställa väl avvägda och relevanta miljökrav på våra leverantörer.
  • Leverera miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.
  • Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi anskaffar, vidmakthåller och avvecklar.
  • Genomföra verksamhet på provplatser, förråd och verkstäder med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Genomföra våra transporter och tjänsteresor på ett klimateffektivt sätt.
  • Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.


* Denna del är gemensam för de sex försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-09-27 15:40. Uppdaterad: 2016-12-06 13:25. Ansvarig: Visa e-postadress.

Kontakt

FMV Miljö

E-post: