Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Marinen 500 år

Leveransen av ett tiotal bestyckade fartyg till Slätbaken utanför Norrköping i juni 1522 innebär startskottet för den svenska Flottan, numera Marinen. FMV arbetar med att utveckla de marina plattformarna så att Marinen kan utföra sina uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

Marinen 500 år
Till nästa del på sidan