Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Helikopter 14

Helikopter 14 är det första helikoptersystemet i världen som är byggt i kompositmaterial och med fly by wire, det vill säga datoriserat styrsystem. Helikoptern är ett europeiskt samarbetsprojekt, där FMV har beställt 18 helikoptrar till Sverige. Nio har sjöoperativ förmåga för exempelvis utbåtsjakt.

Mångsidig och flexibel

Transport av trupp och materiel, även hängande last, sjuktransport, sjöräddning, undervattensspaning och ubåtsjakt är några av uppgifterna för Helikopter 14.

Helikopter 14, Hkp 14, är den svenska benämningen på NH90 från Nato Helicopter Industries, NHI. Den är beställd av 14 länder i över 500 exemplar. Systemet ska kunna sköta varierande uppdrag, inom och utom landet, över hav och land, i vintermiljö och i ökenklimat. Det är möjligt att utrusta Hkp 14 med många olika typer av utrustning beroende på uppdraget.

Komposit och fly by wire

NH90 är det första systemet som är byggt i kompositmaterial och med fly by wire. Fly by wire betyder att helikoptern är datastyrd, i motsats till konventionella helikoptrar där styrningen sker mekaniskt. Fly by wire ger större framtida utvecklingsmöjligheter. Exempelvis kan man göra framtida uppdateringar av uppdragsprofilerna genom att programmera om helikoptersystemets datorer, på samma sätt som till exempel i JAS 39 Gripen.

Europeiskt samarbetsprojekt

Genom att många länder kommer att använda NH90-systemet kommer helikoptern att bli Europas framtida medeltunga enhetshelikopter. Nackdelen med utvecklingsprojekt som delas med andra länder är att det tar tid och projektet har därför försenats sedan start. Den sista av de 18 helikoptrar beställda av Sverige levereras i slutkonfiguration under 2024.

Fördelen är effektivitet i ett längre perspektiv. Fler som använder samma helikoptertyp ger möjligheter till lägre driftskostnader och möjligheter att dela kostnader för uppgraderingar och förbättringar.

Helikopterförare i Helikopter 14

Helikopter 14 styrs med så kallad Fly by wire, vilket betyder att helikoptern är datastyrd. Foto: FMV.

Helikopter 14 vid övning i fjällen

Helikopter 14 under transportuppdrag i fjällen, foto: Försvarsmakten.

Helikopter 14 lyfter i fjällmiljö

Helikopter 14, foto: Försvarsmakten.

Uppgifter

 • personal- och trupptransport av upp till 20 personer
 • sjuktransport med maximalt 9 bårar
 • undervattensspaning och ubåtsjakt
 • sjöräddning
 • materieltransport samt transport med hängande last

Utrustning

 • ledningssystem med en arbetsplats, vid ubåtsjakt två arbetsplatser
 • vinsch, enkel eller dubbel
 • utrustning för att kunna fira ner personal, så kallad rappeling eller fast rope
 • kulspruta M/58
 • ElectroOptiskt System EOS
 • radar
 • sökstrålkastare Sx16
 • medicinsk utrustning
 • varnings och motmedelssystem VMS

Utrustning för sjöoperativ version

Nio av de arton helikoptrarna är sjöoperativa och utrustade med

 • taktisk radar
 • sonar och sonarbojfällare

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05