Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Framtidens högteknologiska försvar

Martin Lundmark FHS, Patrik Stensson Försvarsmakten, Christina Grönvall FOI och Mikael Schönström FMV talade till punkten – Identifiering av teknikbehov för framtidens arena och teknisk prognos.
Den 29 januari genomförde FMV tillsammans med Försvarsmakten, Försvarshögskolan och FOI ett seminarium med temat "Det framtida högteknologiska försvaret".

Intresset för seminariet var stort, med långt fler anmälningar än vad lokalen hade plats för. Deltagarna kom från försvarsmyndigheterna men också från MSB, Polisen och försvarsindustrin.

– Många uttryckte betydelsen av denna typ av seminarier och nätverkande för att öka samarbetet mellan aktörerna, det var mycket roligt att höra, säger Mikael Schönström, projektledare på FMV för omvärld och teknisk prognos.

Syftet med seminariet var att presentera en del tekniska områden som analyserats under året inom arbetet med omvärldsbevakning och teknisk prognos.

– Genom att nå ut till en bredare publik önskar vi medvetandegöra viktigare tekniska trender och hur de kan komma att påverka framtida satsningar inom forskning och utveckling samt materielanskaffningar, säger Mikael Schönström.

Carl-Maritin Larsson på FMV pratade kring ämnet autonoma system.

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell öppnade seminariet och följdes tätt efter av Torbjörn Sahlén, chef för Långsiktig utveckling och analys på Försvarsmaktens Ledningsstab. Deras inledande presentationer bildade en fond för de kommande mer tekniska presentationerna.

De framhöll båda vikten av omvärldsbevakning och att hålla koll på globala trender, inte bara av teknisk art. Det händer mycket i vår omvärld och försvaret ska växa vilket kräver mer forskning och utveckling. Och något som båda de inledande talarna pekade på var vikten av att samarbeta mer mellan myndigheterna, inte bara de försvarsrelaterade myndigheterna utan även med MSB och Polisen. Vår komplexa och motsägelsefulla omvärld kräver detta om vi ska skapa en ökad nationell säkerhet.

Chefen för Ledningsstaben på FMV, Thomas Engevall, avslutade med att poängtera vikten av att ha ett öppet sinne för ny teknologi och att vi alla måste vara med och bidra till att skapa en nyfikenhet för ny teknologi hos skolor och förband, och ända ut till den enskilde soldaten. Det kommer att underlätta införande av ny teknik och anpassning av metodik som tekniken medför.

Publicerad: 2020-01-31