Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Ingela Mathiasson tar plats i FOI:s styrelse

Chefen för verksamhetsområde flygmateriel vid FMV, Ingela Mathiasson, har av regeringen blivit utsedd till ledamot i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Ingela Mathiasson har arbetat med flygfrågor på FMV sedan 2015 och är idag chef för verksamhetsområde flygmateriel och sitter med i FMV:s ledningsgrupp.

Ingela Mathiasson har en bakgrund i Försvarsmakten där hon har arbetat med en mängd olika frågor och i olika roller, både inom flygvapnet och försvarsmaktsgemensamt. Uppgifterna har omfattat långsiktiga studier, försvarsplanering och underrättelsetjänst. Ingela Mathiasson har även varit förbandschef och arbetat med produktionsledning för flygvapnet.

– Jag ser framemot att kunna bidra med mina erfarenheter från såväl Försvarsmakten som FMV. Forskningsfrågorna är väldigt väsentliga för oss på FMV så min förhoppning är att mitt uppdrag kan vara till gagn för båda myndigheterna. FOI bedriver mycket intressant verksamhet, säger Ingela Mathiasson.

Publicerad: 2020-01-17