Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Motorunderhåll av JAS 39E till Trollhättan

FMV har fått i uppgift av Försvarsmakten att påbörja etablering av tekniskt stöd och bakre underhåll för motorn till JAS 39E vid GKN i Trollhättan. Motorn tillverkas i USA av General Electric, GE, och benämns RM16 i Sverige.

Motorunderhåll RM 12

Underhåll av RM 12, motorn till JAS 39 C/D. Foto: GKN Aerospace Sweden.

– Det känns jättebra att vi har fått ett beslut från Försvarsmakten i denna fråga och en tydlig inriktning på hur vi ska jobba vidare. Det här är en bra lösning som ligger helt i linje med FMV:s rekommendation, säger Dan Averstad, FMV chef verksamhetsområde Gripen.

Alternativet till att lägga tekniskt stöd och bakre underhåll i Sverige hade varit att använda de resurser och den infrastruktur som redan finns uppbyggd i USA för bland annat US Navy´s behov.

Lämpligheten i att etablera försörjningslösningen i USA har diskuterats av berörda parter under lång tid och av flera anledningar. Därför har FMV i samverkan med berörda företag tagit fram en alternativ lösning, som Försvarsmakten nu valt.

FMV:s lösning

– Vi har fått företagen att enas om ett förslag som ligger i linje med svenska önskemål, både från FMV:s och från Flygvapnets sida. Det är en lösning som i stor utsträckning liknar den vi har för motorn till JAS 39 C/D, säger Dan Averstad.

Lösningen innebär att merparten av det tekniska stödet och underhållet på bakre nivå genomförs av GKN i Trollhättan, samlokaliserat med motsvarande underhåll för motorn till JAS 39 C/D. Underhållet omfattar såväl förebyggande som avhjälpande underhåll ned till komponentnivå.

– I och med att Försvarsmakten kommer att fortsätta använda JAS 39 C/D under överskådlig tid, kan vi få stora synergier i bland annat motorunderhållet mellan JAS 39C/D och JAS 39E. Det innebär också att vi nyttjar redan gjorda investeringar, i såväl kompetens som infrastruktur, vid GKN på ett bra sätt.

Behåller och utvecklar kompetens

Men initialt kommer det att krävas investeringar i kompetensuppbyggnad och kompletteringar i infrastruktur för RM16. Investeringen bedöms ge mervärden för Försvarsmakten i form av lägre kostnader på sikt, samt högre servicegrad, underhållssäkerhet och tillgänglighet, inte minst vid höjd beredskapsnivå.

– Etableringen i Trollhättan kommer att medföra bättre möjligheter att behålla och utveckla motorkompetensen i Sverige rörande motorer till stridsflygsystem, vilket varit en viktig aspekt.

FMV kommer nu att fördjupa dialogen med berörda företag, för att så fort som möjligt kunna påbörja arbetet med etableringen av den tänkta lösningen.

– Det är viktigt att vi fått det här beskedet från Försvarsmakten i god tid, det innebär att vi kan etablera lösningen i enlighet med tidplanen för införandet av JAS 39E i Sverige, säger Dan Averstad.

Publicerad: 2020-01-15