Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Leverantörer demonstrerar taktiska bubblor för myndigheter

Lars Selander, FMV, noterar att demo trafik körs live på 700 MHz bandet- självklart med tillstånd från PTS.

Den 12 februari höll tre leverantörer en demonstration med fokus på taktiska bubblor, det vill säga ett mindre område eller enhet som är isolerad ur ett kommunikationsperspektiv.

– Besökarna fick se hur snabbt och enkelt en taktisk bubbla kan etableras, säger Erik Ehrenfors, FMV Ledningssystemmateriel.

Under eftermiddagens demonstration i FMV:s lokaler i Enköping tog sig MSB, Trafikverket, Teracom och FOI  en funderare på en systemlösning från leverantörerna Ericsson, Bittium och Oceus. Fokus för dagen var hur så kallade taktiska bubblor kan användas, samt vara ett komplement till 4G/5G landstäckande nät för civilförsvar.

– En taktisk bubbla är ett mindre område eller enhet som är isolerad ur kommunikationsperspektiv – av geografiska, operativa eller säkerhetsmässiga skäl.  Alternativt kan bubblan samverka med macro-nätet för att säkerställa utökad täckning och/eller kapacitet, säger Erik Ehrenfors.

Överstelöjtnant Anders Gradh får förtydligat för sig hur abonnentdata kan hållas 'isolerad' och inte röja den operativa enheten.

Experter från FMV och Försvarsmakten

Besökarna fick under demonstrationen, där experter från både FMV och Försvarsmakten medverkade, se hur snabbt och enkelt en taktisk bubbla kan etableras och hur möjligheten att använda applikationer för gruppkommunikation eller dela avancerade lägesbilder ser ut.

Utvecklingen av detta systemkoncept kommer accelerera inte minst på grund av införandet av 5G, där Ericsson ser att användandet av radiobaserad transmission mellan olika nät, Integrated Access Backhaul, kommer att öppna många nya möjligheter. 

– I den leverantörskonstellation som visades är Ericsson nätgurun, Bittium mobilleverantören och Oceus ett amerikanskt företag med fokus på försvar, civilförsvar och blåljuslösningar.

I dagsläget har MSB totalansvaret för en Rakelersättare, kallad Rakel G2. Trafikverket och Teracom har gedigen kompetens och resurser vad gäller kritisk infrastruktur samt leverans av nätbaserade tjänster, både som ägare och operatörer av flera olika kritiska nät. 

– FMV Ledningssystemmateriel stödjer i sin roll både Försvarsmakten och civilförsvarsbehov, säger Erik Ehrenfors.

Publicerad: 2020-02-13