Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Ytterligare en ubåt till Försvarsmakten

FMV överlämnade idag ubåten HMS Uppland till Försvarsmakten efter genomförd halvtidsmodifiering vid Saab Kockums i Karlskrona.

Vid materielöverlämningen i Karlskrona mottog Försvarsmakten HMS Uppland i ny skepnad, två meter längre och med utökade samt nya förmågor.

Vid materielöverlämningen i Karlskrona mottog Försvarsmakten HMS Uppland i ny skepnad, två meter längre och med utökade samt nya förmågor.

Idag kan marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum räkna in två moderniserade ubåtar av Gotlandsklass. Chefen för marinmateriel vid FMV, konteramiral Odd Werin, har nu återlämnat HMS Uppland till Försvarsmakten efter genomför halvtidsmodernisering. Foto: Försvarsmakten, Marinstaben

Idag kan marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum räkna in två moderniserade ubåtar av Gotlandsklass. Chefen för marinmateriel vid FMV, konteramiral Odd Werin, har nu återlämnat HMS Uppland till Försvarsmakten efter genomför halvtidsmodernisering. Foto: Försvarsmakten, Marinstaben

Materielöverlämningen av HMS Uppland, precis som för HMS Gotland i maj, genomfördes med två ceremonier på grund av pandemin. Dels mellan marinchefen och chefen för FMV marinmateriel i Stockholm, och dels i Karlskrona, där ubåten återlämnades till Första ubåtsflottiljen.

– FMV-projektet har sedan i maj, efter leverans av HMS Gotland, kunnat koncentrera sig på HMS Uppland och trots en ytterst pressad tidsplan samt påverkan av pandemin kan vi nu återbörda HMS Uppland till Försvarsmakten. En enastående prestation av alla inblandade från FMV, Försvarsmakten och Saab Kockums, säger Odd Werin, chef marinmateriel vid FMV.

FMV har nu, efter genomförd halvtidsmodernisering, överlämnat två uppgraderade ubåtar som avsevärt ökar marinens operativa förmåga.

Fakta

Halvtidsmoderniseringen omfattar förutom hantering av system som har nått sin tekniska livslängd även ingripande förändringar med utbyte av större delsystem för att bibehålla ubåtens operativa förmåga i en förändrad omvärld. Således har många moderna delsystem införts vilka även kommer att användas i kommande ubåtar typ Blekinge.

HMS Uppland har fått nya sensorer, nytt ledningssystem, dykarsluss har tillförts och nytt luftoberoende maskineri installerats. Under arbetet delades ubåten i två delar, främst för att förlängas med cirka två meter för att få plats med nya system ombord. Samtidigt gjorde delningen att modifieringsarbetet inombords underlättades.

Flertalet av de ursprungliga systemen ombord är omsatta till nya genom så kallad End-of-Life hantering, detta gäller främst de skeppssystem som producerar tryckluft, kyla och hydraulik och som försörjer många andra system ombord. Övergången till digitala övervakningssystem och systemens beroende av varandra gör integrationsarbetet till ett kritiskt område.

Publicerad: 2020-12-16