Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Försvarsföretagsdagarna 2021

Försvarsföretagsdagarna, om hur företag och myndigheter tillsammans försörjer vår förmåga, kommer att hållas den 30 november – 1 december 2021.

Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV. Årets tema är Hållbart Framåtriktat Tillväxt. Bland talare i år återfinns bland annat

  • Peter Hultqvist, Försvarsminister
  • Överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten
  • Göran Mårtensson, generaldirektör FMV
  • Johan Pekkari, stf. inriktningschef Försvarsmakten
  • Rickard Stridh, forskningschef Försvarsmakten
  • Gunnar Holmgren, utredare Materielförsörjningsstrategin

Nytt för i år är även tre breakout sessions inom områdena jämställd materielförsörjning, försörjning av framtida teknologier och hållbarhet, utmaningar och möjligheter.

För mer information, pressfrågor, anmälan och program - se SOFF:s hemsida