Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

CSEC

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, CSEC, är en oberoende enhet inom FMV och verkar som Sveriges nationella certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system, enligt standarden Common Criteria, CC.

Nationellt certifieringsorgan

CC är en standard som används för kravställning och opartisk granskning av IT-säkerhet. CC erkänns internationellt av världens ledande länder inom IT-säkerhet och anses obligatorisk för IT-produkter i kritiska infrastrukturer i flera länder.

CSEC:s uppdrag

Som nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet ansvarar CSEC för att ta fram och utveckla regler för granskning av IT-säkerhet i produkter och system enligt CC. CSEC licensierar företag som utför granskningar enligt dessa regler, samt utövar tillsyn över dessa företag. Produkter som certifierats av CSEC används av bland annat Försvarsmakten.

CSEC har även som uppdrag att samverka internationellt med andra certifieringsorgan och säkerhetsmyndigheter.

Mikaela Rosenlind Magnusson och Ulf Noring

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2019-12-09