Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

CSEC

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) är en oberoende enhet inom FMV och verkar som Sveriges nationella certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system. 

Nationellt certifieringsorgan

CSEC använder Common Criteria som är en standard för kravställning och opartisk granskning av IT-säkerhet i produkter. Certifikat utgivna av CSEC erkänns internationellt inom SOGIS-MRA och CCRA. 

CSEC:s uppdrag

Som nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet ansvarar CSEC för att ta fram och utveckla regler för granskning av IT-säkerhet i produkter och system enligt Common Criteria. CSEC licensierar företag som utför granskningar enligt dessa regler, samt utövar tillsyn över dessa företag. 

CSEC har även som uppdrag att samverka internationellt med andra certifieringsorgan och säkerhetsmyndigheter.

Två medarbetare på Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC).

CSEC loggan.

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2022-09-13