Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

Traineeprogram

Vi utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Nu söker vi dig som har nya idéer för framtiden. Var med och utveckla framtidens försvar. Sök vårt nystartade traineeprogram och bli en del av FMV.

Har du ett brinnande intresse för IT-säkerhet och vill jobba med att utveckla framtidens försvar? Vill du efter studierna se till att svenska soldater, piloter och sjömän har tillgång till rätt system och rätt utrustning för att kunna öva och i skarpt läge försvara Sverige?

I vårt traineeprogram är du en del av en grupp talanger som alla får möjlighet att jobba i utvecklande roller med fokus på informationssäkerhet och tekniker i framkant. Under programmets gång vidareutbildas du parallellt med ditt arbete. I programmet får du coachning, mentorskap och utbildning inom olika områden för att få en bra start på din karriär.

Programmet startar i september 2021 och löper under ett års tid. Under programmets gång är du tillsvidareanställd hos vår samarbetspartner Nexer Tech Talent, och efter att framgångsrikt ha slutfört programmet kommer du att erbjudas möjlighet att fortsätta din karriär som anställd hos oss.

Vi erbjuder traineeplatser inom följande områden:

Inom Armémateriel arbetar man med att anskaffa, utveckla och leverera tjänster och materiel som fordon, vapen och skydd samt indirekt eld och luftvärn till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet.
Verksamhetsområdet styr även produktionen inom andra områden, till exempel sensorer, mörkermateriel och ledningsstödssystem för markområdet.

Verksamhetsområde Flyg samordnar flygmaterielverksamheten inom FMV och ansvarar för  upphandling och utveckling inom flygområdet. Här ingår designledning och samordning av tekniska system inom och utom flygarenan. Produktionsavdelningarna omfattar bland annat stridsflyg, exempelvis JAS 39 Gripen, obemannat flyg, helikoptrar och transportflyg.

FMV har höga krav på IT-systemen och här är det IT-staben som ansvarar för att köpa in, förvalta och utveckla informationssystem och IT-utrustning till myndigheten. Staben samordnar också licenser, förvaltar IT-avtal och ansvarar för frågor om informationssäkerhet.

Myndigheten FMV ansvarar för stora gemensamma samhälleliga värden och här har Juridik- och säkerhetsstaben en nyckelroll. Förutom affärsjuridiska uppgifter i samband med upphandling och avtal ansvarar man bland annat för frågor som rör säkerhetsskydd runt myndigheten, internationella samarbeten, exportfrågor och teknisk underrättelse. Staben ansvarar även för CSEC, som är nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet. Här finns även uppgiften att vara försvarssektorns patentorgan och att vara centralorgan för standardisering och standarder plus en rad andra myndighetsuppgifter.

Verksamhetsområde Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten. Det handlar om många olika typer av kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem till plattformar inom alla försvarsgrenar. Man samordnar även nationellt och internationellt samarbete om materiel, forskning och teknik inom ledningssystemområdet.

Vid Test och evaluering, T&E, ansvarar man för verifiering och validering av den materiel som myndigheten köper in eller modifierar på uppdrag av Försvarsmakten. Det innebär att säkerställa att de system som FMV levererar till Försvarsmakten håller rätt tekniska nivå och att de fungerar tillsammans med andra system och plattformar samt är säkra att använda. Vid T&E:s provplatser och provkontor runtom i Sverige genomförs verifiering och validering inom armé-, marin-, flyg-, logistik- och ledningssystemområdet.

Praktisk information

Start: September 2021

Arbetstid: Heltid, kontorstider

Plats: Stockholm med flera orter

Ansökan

Rekryteringen sköts av Nexer Tech Talent. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor gällande rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta Ender Kökat på ender.kokat@nexergroup.com

Länk till ansökan