Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Vår värdegrund

Vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger förtroende. Det är FMV:s värdegrund. Värdegrunden ska vara en ledstjärna för oss som arbetar på FMV och det är så vi ska uppfatta varandra i det dagliga arbetet och det är så vi ska uppfattas av ägare, kunder och andra intressenter.

Vi skapar nytta

- Utgår från vad som skapar nytta för kunden i våra prioriteringar
- Är kostnadsmedvetna
- Levererar i tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet

Vi gör det möjligt

- Känner och förstår vår kund och dess verksamhet och behov
- Agerar för att bidra till helheten och arbeta tillsammans
- Är proaktiva och tar initiativ
- Ger möjligheter för våra medarbetare att utvecklas

Vi bygger förtroende

- Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende
- Levererar försvarslogistik när och där den behövs
- Är en kompetent och effektiv myndighet

Statens värdegrund

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Verksamheter och professioner kan skilja sig åt, men den grundläggande utgångspunkten är den samma.

De sex principerna är:

- Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet
- Åsiktsfrihet
- Respekt för lika värde, frihet och värdighet
- Effektivitet och service

Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden här.