Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Teknisk information

Teknisk Information handlar om att tillhandahålla information kring de tekniska system och den materiel som FMV ansvarar för.

Teknisk Information, TI, handlar om att tillhandahålla information kring de tekniska system och den materiel som FMV ansvarar för. Informationen används i första hand av Försvarsmakten, men informationen används även av försvarsindustrin.

Exempel på information är:

Grund och Förvaltningsdata, GoF
Identifiering av materielen och dess ingående komponenter. Alla komponenter får ett nummer som kan liknas vid ett artikelnummer. Detta gör FMV bland annat för att kunnat lagerföra och hantera materielen och dess reservdelar på ett logiskt sätt.

Publikationer
Innefattar bland annat reservdelskataloger, instruktionsböcker och reparationsböcker.

Tekniska Order, TO
TO är ett system som hanterar nya direktiv som FMV ger ut. Direktiven avser redan befintligt materiel som kunden behöver åtgärda, se över eller hantera på ett nytt sätt. Anledningen till detta kan till exempel vara förändringar i designen eller användargränssnittet.

Ritningar
Materielritningar (konstruktionsritningar) och anläggningsdokumentation (Försvarsmaktens fasta anläggningar).

För information och produktionsprocesser inkluderande mallar, blanketter, verktyg och handböcker hänvisas till:

FMV:s portal för stödlogistik

Anläggningsdokumentation
Funktionsbrevlåda: bra@fmv.se
Telefon: 08 782 63 52

Grund och Förvaltningsdata
Funktionsbrevlåda: verksamhetsstod.gof@fmv.se

Utbildning
Funktionsbrevlåda: verksamhetsstod.gof@fmv.se

Materielförteckningar
Funktionsbrevlåda: materielforteckningar@combitech.se
Telefon: 0733 17 52 96

Bokpublikationer
Funktionsbrevlåda: bokpublikationer@combitech.se
Telefon: 0733 17 52 96 

Materielritningar
Funktionsbrevlåda: materielritningar@combitech.se

Tekniska Order
Funktionsbrevlåda: tekniska.order@combitech.se
Telefon: 0733 17 52 99

Försvarets bok- och blankettförråd, FBF
Funktionsbrevlåda: FMCL-FBF@mil.se
Telefon: 0589 100 62, telefontid måndag till fredag 07.00 - 16.00

National Codification Bureau (NCS) Sweden

NATO Codification System (NCS)
Funktionsbrevlåda: ncbswe@fmv.se

Göran Bostedt
Telefon: 08 782 62 00
E-post: goran.bostedt@fmv.se

Reidar Wittsell
Telefon: 08 782 63 13
E-post: reidar.wittsell@fmv.se

NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE)/Firmaregister
Funktionsbrevlåda: ncbswencage@fmv.se

Mona Göransson
Telefon: 08 782 67 60
E-post: mona.goransson@fmv.se

Yvonne Wandlandh
Telefon: 08 782 66 26
E-post: yvonne.wandlandh@fmv.se

Teknisk Information vid FMV tillhandahåller information och utbildningar. Utbildningarna riktar sig till personal som behöver olika kompetenser inom grund och förvaltningsdata.

Informationer och utbildningar är i regel gratis (kostnaden för studerande är resor, logi och traktamente). Utbildningen bedrivs oftast i Arboga, men kan även genomföras på annan ort efter överenskommelse.

Intresseanmälan och frågor om utbildning

Skicka din intressanmälan eller om du har frågor om utbildningen till mailto:verksamhetsstod.gof@fmv.se

Märk meddelandet med Utbildning i ämnesraden.

Instruktion för e-learning av systemen Produkt Data Registrering registervård och Grund och Förvaltningsdata WEB.

Under respektive rubrik nedan hittar du den information som vi vill att du tar del av innan du börjar använda de skarpa systemen. När du kör animeringarna så kan man ibland behöva göra paus eller stoppa en visning. Använd i så fall snabbtangenterna som finns nedanför animeringen. Med dessa snabbtangenter kan man även snabbspola framåt eller bakåt för att snabbt komma åt en viss del av animeringen.

Instruktion PDRrv:

Registervård av förnödenheter sker i applikationer PDRrv. Titta först på presentationen, PDRrv info (pdf, öppnas i nytt fönster) därefter tittar du på filmen.

Instruktion GoF WEB

Informationssök sker i applikationen GoF WEB.
Titta först på presentationen, GoF WEB (pdf, öppnas i nytt fönster) därefter tittar du på animeringen, Informationssök GoF WEB (zip fil som öppnas i nytt fönster) om hur man söker och skriver ut information. Sedan tittar du på filmen snabbrapport som handlar om hur man skapar en excelrapport.

Publicerad: 2020-03-05