Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Bibliotek

Alla som är intresserade av försvars- och teknikfrågor är välkomna att ta del av FMV:s öppna samlingar av böcker, publikationer och rapporter. 

 

Våra öppna samlingar består främst av handböcker och materielpublikationer.

Bibliotekets katalog Kulan får du på ett enkelt sätt information om handböcker och publikationer utgivna av FMV eller Försvarsmakten. Här hittar du också övrig litteratur inom bibliotekets områden, till exempel tekniska flygrapporter.

I Kulan tar du enkelt reda på om en viss m-nummersatt publikation fortfarande gäller, eller om den blivit upphävd och ersatt med en annan. Referenserna är till största delen från 1994 och framåt.

FMV:s bibliotekskatalog Kulan

Exempel på utgivare av publikationerna i våra samlingar Försvarsmakten, Försvarshögskolan, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt), Kungliga Flygförvaltningen, AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), NASA (före detta NACA)

Låna böcker

För att låna böcker från oss vänder du dig i första hand till ditt lokala bibliotek.

  • Gör en utskrift på det du vill låna från FMV:s bibliotekskatalog Kulan
  • Be någon i lånedisken på biblioteket om hjälp
  • Normal lånetid är 30 dagar och lånet kan förnyas om ingen annan står på kö

Fjärrlån

Skicka din förfrågan om fjärrlån via e-post. Vanlig lånetid är 30 dagar. Det går bra att förnya boken när tiden gått ut om ingen annan låntagare står på kö.

Adress för att skicka tillbaka fjärrlån:

FMV:s bibliotek/Fjärrlån
Värtavägen 40
115 88 Stockholm

Besök bibliotektet

I FMV:s bibliotek har vi samlat böcker, publikationer och rapporter inom teknik- och försvarsområdet. Du kan ta del av våra samlingar genom att beställa via ditt lokala bibliotek eller besöka oss på plats på FMV, Banérgatan 62 i Stockholm. För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du anmäler ditt besök minst en dag i förväg. Kontakta oss via e-post:
bibliotek@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05