Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Kommunikationsplattform

Kanaler

Vi gör våra kanalval utifrån en kombination av syfte, mål, målgrupp och resurser.