Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Kommunikationsplattform

Metoder, aktiviteter och tonalitet

Medarbetarna är FMV:s främsta ambassadörer och bärare av vårt unika arbetsgivarvarumärke. I vår kommunikation jobbar vi med medarbetarna som vårt ansikte utåt. På så vis skapar vi igenkänning och stolthet internt samtidigt som vi väcker nyfikenhet externt.

Vad är du intresserad av?

Genom att lyfta fram medarbetarnas engagemang, bredd av kompetens och professionalism stärker vi FMV:s attraktionskraft. Därför är det också våra egna medarbetare som vi i så stor utsträckning som möjligt visar upp i foto och film, istället för att anlita modeller. FMV-medarbetarnas unika erfarenheter utgör också grunden för de berättelser som vi delar på våra interna och externa kommunikationskanaler i medarbetarporträtt och medarbetarfilmer. Allt sammantaget visar vi upp vilken spännande och attraktiv arbetsplats FMV är.

Våra leveranser i fokus

I vår målbild listas fem mål. Ett av dessa viktiga mål sammanfattar vi med ordet: Leveranssäker. Våra leveranser till vår främsta kund, Försvarsmakten är också hela vår myndighets verksamhetsidé. Berättelserna om våra upphandlingar och våra leveranser av materiel och tjänster, hur vi gör dem, varför vi gör dem och vem som gör dem är grunden i vår kommunikation till alla våra målgrupper. Berättelserna går igen i våra artiklar, i vårt bildspråk, i vårt rörliga innehåll och i våra texter. Vi lyfter materielen och tekniken bakom. Vi belyser både helheten och detaljerna. Vi arbetar med kunskapsöverföring och kunskapsspridning som ett sätt att öka kännedomen om vår myndighet och bygga förtroende.

Tydlighet och transparens

Vi berättar om sådant vi vet och kan. Vi håller hårt på säkerheten och vi spekulerar inte i FMV:s namn. Vi delger information och gör kommunikation av denna till våra målgrupper så snart det anses möjligt.

Aktiviteter

Vi genomför kommunikations- och pressaktiviteter för att öka kännedomen om och öka förtroendet för vår myndighet. Vi använder också aktiviteterna för att rekrytera, lansera, förstärka, och påminna om myndighetens budskap och verksamhet.

Övergripande tonalitet och bildspråk

Vi är tydliga och skriver så att även den oinsatte förstår. Vi skriver i så stor utsträckning som möjligt ut förkortningar och förklarar branschtermer om/när de används. Vi skriver informativa rubriker, undviker långa och invecklade meningar och disponerar texter på ett logiskt sätt.

Vi väljer våra bilder för att skapa spänning och nyfikenhet. Bilderna vi använder visar och andas vår målbild. Vi använder detaljer för att förklara helheten och arbetar med bilder där detta framgår. Våra bilder ska inspirera snarare än informera. För att lyfta ut och förtydliga budskap och riktlinjer i informationsmaterial, på webb och intranät använder vi vid behov stilistiska ikoner.

Exempel på FMVs bildspråk