Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Jämställdhetsarbetet på FMV sk…

Huvudnavigering:

"Jämställdhetsarbetet på FMV sker i två spår"

Hoppa till nyhetslistan

Några medarbetare på FMV.Några medarbetare på FMV.

Som statlig myndighet har FMV krav från flera olika håll på att arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor.

Göran Mårtensson, generaldirektör FMV, hur arbetar FMV med dessa frågor?

– Jämställdhet- och jämlikhetsarbetet på FMV sker i två spår, dels utifrån planen för jämställdhet och lika villkor som har fokus på våra medarbetare, dels med jämställdhetsintegrering, JIM, med fokus på kärnverksamheten.

Göran Mårtensson.Göran Mårtensson, generaldirektör FMV. Planen för jämställdhet och lika villkor har som huvudsakligt fokus att motverka och förhindra diskriminering och att främja jämställdhet och jämlikhet på FMV:s arbetsplatser. Arbetet utgår från diskrimineringslagstiftningen och målgruppen är våra medarbetare och arbetssökande.

JIM-arbetets huvudfokus är att främja jämställdhet och jämlikhet i ett samhällsperspektiv och det uppdraget finns med i vårt regleringsbrev. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska bli en naturlig del i beslutsfattning och verksamhet. Arbetet utgår från jämställdhetspolitiska mål och målgruppen är medborgare i Sverige.

Vi har nu tagit fram handlingsplaner för båda dessa områden, som jag har fastställt.

Vad innebär detta för FMV:s nuvarande och framtida medarbetare?

– På FMV ska män och kvinnor ha likvärdiga möjligheter till yrkes- och kompetensutveckling, så det är viktigt att vi hela tiden arbetar med att säkerställa att både män och kvinnor har möjligheter att utvecklas inom FMV.

FMV ska också arbeta för en förbättrad fördelning av män och kvinnor inom arbetsområden med ojämn könsfördelning, samt behålla en jämn könsfördelning inom övriga arbetsområden. Genom att sätta mål och följa upp utvecklingen av hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i olika yrkesgrupper kan vi vidta åtgärder, där så behövs.

På FMV ska medarbetare lönesättas utifrån sakliga grunder, där kön inte ska spela någon roll. Ett verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på FMV är regelbundet återkommande vid lönekartläggningar. Vi kommer att göra en sådan under våren 2017. I anslutning till den, liksom till varje lönekartläggning, ska en handlingsplan upprättas för hur vi ska åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, om vi hittar sådana.

Vad kan vi på FMV bidra med i JIM-arbetet?

– Vår förmåga att leverera system och tjänster till Försvarmakten behöver stärkas, utifrån att brukarna är både män och kvinnor. Ett exempel är materielförsörjningsprocessen, där materielen historiskt sett är mer anpassad efter män. Vi behöver tänka: Är det vi levererar, i de fall där det behövs, anpassat för både män och kvinnor?

Om vi arbetar systematiskt med jämställdhetsintegrering i materielförsörjningsprocessen, så kan vi uppfylla Försvarsmaktens behov kring den materiel vi levererar.

Ett annat område, som vi ska fokusera på, är att FMV inte i tillräcklig utsträckning har ett genusperspektiv på kompetensutnyttjandet. Många av experterna inom försvarssektorn är män och de utgör singelkompetenser inom sitt område. Det gör att ansvaret faller tungt på enskilda individer, vilket till exempel kan leda till att experterna förväntas åka på tjänsteresor i samband med systemutformning och produktutveckling. Resorna är ofta långa och frekvent förekommande och det försvårar möjligheten att fördela ansvaret för hem- och omsorgsarbete.

Vi har identifierat lösningar för att bredda expertkompetensen, vilket ger experten möjlighet till avlastning och minskar sårbarheten för FMV.

FMV ska ha också ha en kultur som främjar ett jämställt bemötande, där vi skapar förståelse och förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt och för att optimera resandet. Detta för att göra det möjligt för den anställde att delta i hem- och omsorgsarbetet.

Vad händer nu?

Vad gäller JIM-arbetet utses samordnande funktioner på System-och produktionsledning, SPL, och på Ledningsstaben, som ska verkställa handlingsplanen. Deras roll blir att planera, priorietera och samordna arbetet och att stödja verksamheten, så att arbetet sker i rätt takt och ger effekt.

Vad gäller planen för jämställdhet så ska den implementeras i FMV:s olika ledningsgrupper. HR kommer att bidra med stöd i det arbetet, som kommer att pågå till och med andra kvartalet 2017.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-11-16 12:11. Uppdaterad: 2016-11-16 12:23. Ansvarig: Visa e-postadress.