Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Regeringsbeslut om planeringsa…

Huvudnavigering:

Regeringsbeslut om planeringsanvisningar och om gränsdragningar mellan FMV och Försvarsmakten

Hoppa till nyhetslistan

Regeringen har beslutat om planeringsanvisningar för FMV och Försvarsmakten. I det beskrivs hur gränsdragningarna mellan myndigheterna blir i framtiden när det gäller vidmakthållande av materiel och upphandling inom vidmakthållandeanslaget.

Regeringen har en tid analyserat hur den ska hantera vidmakthållandet och upphandlingen inom försvarslogistiken i framtiden. Regeringen har haft att ta hänsyn till dels Ingemar Wahlbergs utredning om försvarslogistiken och dels Christer Sjödins fördjupade analys av vidmakthållandet och upphandlingen av den. Delvis kom Wahlberg och Sjödin fram till olika slutsatser. Dessutom har riksdagen lämnat två tillkännagivanden till regeringen om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. FMV har lämnat remissvar med synpunkter på både Wahlbergs utredning och Sjödins analys och framhållit, oavsett vilket beslut regeringen kommer fram till, nödvändigheten av att gränsytorna mellan myndigheterna blir tydliga, eftersom det inte saknas andra utmaningar för FMV.

Regeringen har nu, i och med beslutet om planeringsanvisningar, beslutat att FMV behåller ansvaret för upphandlingar för materielinvesteringar. Det innebär ansvar för största delen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, vilket är nytt. Ett förvaltningsanslag inrättas för FMV:s förvaltningsutgifter enligt de beräkningar som FMV gjort.

Regeringen har också beslutat att Försvarsmakten övertar ansvaret för vidmakthållande av försvarsmaterielen och därtill knutna upphandlingar, det vill säga upphandlingar som finansieras över Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Dessutom kommer Försvarsmakten att disponera en del av anslaget för materielinvesteringar 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar för anskaffning av beredskapsvaror.

FMV och Försvarsmakten ska till den 27 juni leverera ett samrått budgetunderlag till regeringen. Regeringen ger också FMV och Försvarsmakten i uppdrag att till den 1 oktober presentera en åtgärdsplan för att ta hand om de risker som Christer Sjödin pekar på i sin fördjupade analys.

Uppdrag till FMV att inkomma med kompletterande budgetunderlag

Uppdrag till Försvarsmakten att inkomma med kompletterande budgetunderlag

Marie Holmberg, chef för Ledningsstaben, vad betyder det här beslutet?
– Det behövs självklart ytterligare tid att analysera regeringen beslut och det kommer flera beslut i frågan, men FMV:s entydiga bedömning är att regeringen nu satt ned foten i flera principiella frågor även om detta beslut i första hand handlar om att ge myndigheterna i uppdrag att ta fram kompletterande budgetunderlag, säger Marie Holmberg.

Marie HolmbergMarie Holmberg.Är det här bra eller dåligt för FMV?
– Det är bra är att gränsdragningsfrågorna nu är avgjorda, så vi slipper osäkerheten och kan fokusera mer på själva jobbet. Det är regeringen som avgör hur Sverige ska försvaras, hur gränsdragningarna ska se ut, vilken myndighet som ska göra vad och sedan är det myndigheternas uppgift att verkställa besluten. Så fungerar vårt system och jag vill inte i övrigt recensera regeringens beslut. Vi har tydligt framfört våra synpunkter vid flera tillfällen och nu har vi äntligen ett beslut och det är bra, säger Marie Holmberg.

Vilka blir de praktiska konsekvenserna?
– En konkret konsekvens är att drygt ett hundratal medarbetare från Marknad- och inköp nu kommer att omfattas av verksamhetsövergången till Försvarsmakten. Det blir till del också ytterligare verksamhetsövergångar från SPL. Beslutet innebär också att FMV och Försvarsmakten ska lämna in nya budgetunderlag till i slutet av juni, där de här förändringarna är inarbetade. Det här betyder att många medarbetare och chefer kommer att ha fullt upp med det uppdraget de närmaste veckorna. Dessutom ska vi tillsammans med Försvarsmakten ta fram en åtgärdsplan för att ta hand om riskerna med förändringen. Så vi har att göra, säger Marie Holmberg.

Vad händer nu?
– Nu ska beslutet analyseras, vi ska prata med Försvarsdepartementet och Försvarsmakten hur vi löser uppgifterna, stabsarbetsplaner ska göras upp och i morgon ringer väckarklockan igen. Både vi och Försvarsmakten utför ett viktigt samhällsuppdrag och det ska vi fortsätta göras oavsett i vilken av myndigheterna man jobbar i, säger Marie Holmberg.

Hur blir det med produktledarna? Vilka delar av Marknad och inköp kommer att omfattas av verksamhetsövergången? Och var hamnar det tekniska designansvaret för materielsystemen?
– Det besked vi fått är ett beslut om planeringsanvisningar. Alla detaljer i regeringens ställningstagande är inte klara och det gör att varken jag eller någon annan kan svara exakt på frågorna förrän vi fått fler beslut. Vi på Ledningsstaben kommer att göra allt vi kan för att bringa klarhet och för att förse chefer, ledningsgrupp och medarbetare med svaren. När vi får bekräftad information så kommer vi alltså att föra den vidare, men i dag kan jag inte och ska inte svara på alla detaljfrågor, säger Marie Holmberg.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-05-28 11:00. Uppdaterad: 2018-05-28 11:05. Ansvarig: Visa e-postadress.