Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / CSEC - Sveriges Certifieringso… / CSEC:s nyheter / Ny version av certifieringsord…

Ny version av certifieringsordningen 2013-10-08

Hoppa till nyhetslistan

En ny version, 1.15, av det svenska schemat har publicerats och gäller från den 8 oktober 2013.

Samtliga förändringar beskrivs i Release Notes, som finns på CSEC:s webb. De största förändringarna sammanfattas nedan.

Ny avtalsmodell

Enligt standarden ISO/IEC 17065:2012, som från 2013-10-01 gäller för certifieringsorgan som certifierar produkter, processer och tjänster, skall det finnas ett juridiskt bindande avtal mellan certifieringsorganet och dess kunder.

Samtidigt som denna standard införs övergår FMV/CSEC till en avtalsmodell där avtal ingås enligt nedan.

 • Sponsorn skickar/överlämnar en påskriven ansökan till FMV/CSEC. I denna ansökan åtar sig sponsorn att uppfylla de krav som specificeras i ansökningshandlingen dokumentet och som framgår av Certifieringsordningen.
 • FMV/CSEC granskar ansökan och sammanställer en prisoffert, med ett pris som bygger på komplexitetsklass och EAL-nivå enligt SP-008 Charges and Fees, som skickas till sponsorn.
 • Sponsorn meddelar skriftligt FMV/CSEC att priset i enlighet med oprisofferten accepteras.

Ovanstående tre dokument utgör tillsammans det avtal som anges i standarden enligt ovan.

Det separata avtalsdokumentet, som har funnits hittills, tas därmed bort.

Introduktion av den nya avtalsmodellen

Den nya modellen gäller från 2014-01-02 men kan, av de sponsorer som så önskar, användas redan nu.

För att göra ansökan enligt den nya modellen används SP-196 Certification Application with Terms – Form eller, för FMV, SP-199 Certification Application with Terms (FMV) – Form.

För ansökningar enligt den tidigare modellen, under perioden fram till 2014-01-02, används SP-010 Certification Application.

Kontakta gärna FMVCSEC för mer information om ansökan och avtal.

Ändringar har införts i:

 • SP-001 Certification and Evaluation Scheme – Scheme Overview
 • SP-002 Evaluation and Certification

Nya dokument:

 • SP-196 Certification Application with Terms – Form
 • SP-199 Certification Application with Terms (FMV) – Form

"Initial meeting" har ersatts av "Certification Start-up meeting"

Det möte som tidigare kallades "Initial meeting" har ersatts av två möten. Dels ett "Preparatory Meeting", dels ett "Certification Start-up meeting".

Det nya "Certification Start-up meeting" är obligatoriskt och skall hållas innan och i samband med att certifieringen påbörjas.

"Preparatory meeting" kan genomföras när som helst under det förberedande arbetet, även direkt efter att ansökan har skickats in, om det finns behov av information och av att reda ut praktiska detaljer i arbetet.

Ändringar har införts i:

 • SP-002 Evaluation and Certification

Uppdaterade processer kring licensiering

En avtalsmodell motsvarande den för certifiering har införts även för licensiering.

Kraven på trial evaluation har förtydligats, liksom kraven för att ändra evaluerarstatus.
Dessutom har ett antal andra smärre ändringar införts.

Ändringar har införts i:

 • SP-004 Licensing of Evaluation Facilities

Nya föreskrifter och allmänna råd, från SWEDAC, om ackreditering av organ som certifierar produkter

Föreskriften innebär bland annat att kraven på ett certifieringsorgan framgår av en ny standard, ISO/IEC 17065:2012, som ersätter EN 45011:1998.

Den nya standarden kommer att införas successivt fram till den 15 september 2015.

Ändringar har införts i:

 • SP-001 Certification and Evaluation Scheme – Scheme Overview
 • SP-004 Licensing of Evaluation Facilities
 • SP-007 Quality Management

Ändringar av hänvisningar har införts I hela certifieringsordningen

SOGIS-MRA

FMV/CSEC har, som meddelats i en tidigare nyhet, numera rätt att utfärda SOGIS-certifikat upp till EAL4.
Certifieringsordningen har nu uppdaterats för att reflektera detta.

Ändringar har införts i:

 • SP-001 Certification and Evaluation Scheme – Scheme Overview
 • SP-002 Evaluation and Certification och SP-007 Quality Management

Nytt dokument SP-192 Guide för förenklad ST/PP

Dokumentet har redan tidigare funnits som guidedokument, men ingår nu formellt i certifieringsordningen.

Scheme Note 18: Highlighted requirements on the Security Target

Notera även den nya Scheme Note 18 som handlar om att säkerställa att vissa grundläggande krav på tydlighet på den Security Target som lämnas in för ASE.
En rekommendation är att uppfylla så mycket som möjligt av kraven redan i den version av Security Target som lämnas in vid ansökan.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2013-10-09 10:59. Uppdaterad: 2013-10-10 12:02. Ansvarig: Visa e-postadress.