Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Säkerhetsskydd / Signalskyddsutbildning

Signalskyddsutbildning

Den person som använder eller på annat sätt hanterar signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, aktiva kort eller innehar signalskyddsbefattning ska, med godkännt resultat, ha genomgått nödvändig utbildning i signalskydd (Signalskydd Teori 1). Varje myndighet är skyldiga att se till att den personalen som omfattas av ovanstående ges nödvändig utbildning.

Signalskydd Teori 1, (fd Systemoperatör Teori, SysopT)

Bakgrund
Utbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret, FFS 2016:3: 1 kap 10§ Krav på utbildning och behörighet

Endast den som med godkänt resultat har genomgått nödvändig utbildning i signalskydd (Signalskydd Teori 1) får använda eller på annat sätt hantera signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, aktiva kort eller inneha signalskyddsbefattning. Varje myndighet ska se till att personalen ges nödvändig utbildning.

Allmänt
Utbildningen är kostnadsfri och avsedd för de personer som kommer att hantera signalskyddsmateriel och/eller signalskyddsnycklar inom FMV eller vid samverkande företag. Personal som avses hantera hemlig signalskyddsmateriel och/eller hemliga signalskyddsnycklar ska vara inplacerad i lägst säkerhetsklass 3.

Behörighet
Utbildningen ger behörighet att hantera signalskyddsmateriel och signalskyddsnycklar samt nyttja bordskryptotelefon kryapp 760 system MGL (efter inplacering i lägst säkerhetsklass 3). Utbildningen är också grundläggande för att ha behörighet att genomgå övriga systemutbildningar vid Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) och FMV.

Signalskyddschefsutbildning Försvarsindustrin

Enligt signalskyddsavtalet med FMV ska varje företag som hanterar signalskyddsmateriel och/eller signalskyddsnycklar ha en utbildad signalskyddschef. Denna utbildning är obligatorisk för de företag som FMV tecknat signalskyddsavtal med om inte FMV Signalskyddschef meddelat annat.

FMV Signalskyddschefsmöte Försvarsindustrin

Minst vartannat år ska signalskyddschefer inom försvarsindustrin deltaga vid FMV Signalskyddsmöte Försvarsindustrin för att upprätthålla sin behörighet.

Övriga systemutbildningar i FMV regi

Grundkravet för att få genomföra systemutbildningar är genomförd Signalskydd Teori 1.

MGSI (kryptoPC), MGM (kryptofax), MGFI användarutbildning (mobila talkrypton) genomförs vid behov och resurstillgång.

KURIR

Kryptoadministratörsutbildning för system KURIR (f.d. KGAI) genomförs på Tre Vapen av FMV Signalskydd.

Utbildningstillfällen 2020 i FMV regi

Utbildningstillfällen 2020 i FMV:s regi (pdf)

Signalskyddsutbildning i TSS regi

Grundkravet för att få genomföra systemutbildningar är genomförd Signalskydd Teori 1.

Systemutbildningar genomförs på TSS i Enköping. Utbildningskatalog återfinns https://www.informationssakerhet.se/TSS. TSS kräver att all personal som ska genomföra utbildning i TSS regi ska vara säkerhetsprövad enligt H TST Gunder kapitel 3.

Anmälan (signalskyddsutbildningar)

Anmälan till samtliga signalskyddsutbildningar ska göras på avsedd anmälningsblankett (finns till höger på sidan) och ska vara FMV Signalskydd tillhanda senast tre veckor före kurstillfälle (se sista anmälningsdatum ovan). För sista anmälningsdag till TSS:s kurser se TSS kurskatalog.

FMV Signalskydd
115 88 Stockholm

e-post: Visa e-postadress.

Vid 6 eller färre inkomna anmälningar ställs utbildningstillfället in.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-10-17 15:53. Uppdaterad: 2019-01-14 16:06. Ansvarig: Visa e-postadress.

Relaterade dokument

Välj fil att ladda ner eller visa.

  1. FMV, TSS anmälningsblankett signalskyddWord, 302 kB