Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

För leverantörer och kunder

Välkommen till FMV:s digitala TechDay

Den 30 mars 2021 genomför vi en digital TechDay, med fokus på teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Här får du som företagare möjlighet att presentera intressanta tekniska idéer och lösningar för FMV och Försvarsmakten. Tre uppdrag, om cirka 300 000 kronor vardera, kommer att läggas ut under dagen. 

Digital TechDay

Den 30 mars 2021 genomför FMV/Militärt Innovationsprogram för första gången en TechDay. På grund av pandemin är det ett digitalt arrangemang. Fokus är teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. 

Här får du som företagare en unik möjlighet att under dagen presentera intressanta tekniska idéer och lösningar för relevant personal på FMV och Försvarsmakten. 

Målsättningen är att göra detta till ett återkommande evenemang med olika fokus varje gång. 

FMV har medel avsatta för att lägga tre uppdrag, om var och ett cirka 300 000 kronor, för genomförande och leverans under 2021. Uppdraget kan vara en studie, en analys, ett test eller liknande. För samtliga anskaffningar ingår leverans av en rapport över genomförd verksamhet.  

I slutet av dagen kommer en grupp med representanter från FMV och Försvarsmakten att fatta beslut på plats om vilka företag som får uppdrag. Beslutet baseras på ansökan och presentation. Om det inte inkommer några förslag som är relevanta just nu läggs inga uppdrag ut.

Det finns inga garantier om fortsättning för de företag som får anskaffningar.

Tekniska avgränsningar

FMV söker teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare, med vikt från 250 gram till tio kilo.

Informationen som ska skyddas är dels kommunikationen mellan drönare, UAS, och dess pilot/flygledning, dels den information som finns i UAS. Här finns både aspekten safety och aspekten security. Den tekniska mognadsnivån ska ligga på forskning och utveckling, inte produkter. Vi är intresserade av både hårdvaru- och mjukvarulösningar inom området. 

Du ansöker om att delta i TechDay, genom att skicka ansökan till FMV via epost: ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: TechDay-ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • En kort sammanfattning, max en A4-sida inklusive bilder, som beskriver teknologin/konceptet, teknisk mognadsnivå och användningsområde
 • En idé om vad som skulle kunna uppnås med en beställning på 300 000 kronor
 • Kontaktinformation och en kort presentation av företaget
 • Ansökan ska vara i pdf-format 

Efter anmälningstidens slut gör FMV ett urval av vilka företag, max åtta stycken, som bjuds in till TechDay. Enbart företag som har goda förutsättningar för att få en studie blir inbjudna. Urvalskriterierna är:

 • Militär relevans
 • Teknisk innovativitet
 • Marknadsöverväganden
 • Trovärdighet och begriplighet i den inlämnade ansökningen

Totalt finns cirka en miljon svenska kronor avsatt för cirka tre anskaffningar. Beslut om vilka tre företag av de åtta inbjudna, som får uppdrag fattas på plats i slutet av TechDay.

Om inga förslag kommer in som är relevanta just nu, läggs inga anskaffningar ut.

Frågor? Mejla: ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: TechDay-fråga

Deadline ansökan om deltagande:19 februari

Information om utvärdering av inkomna ansökningar om deltagande, delges via mejl: 5 mars

Genomförande av TechDay: 30 mars

Beställning läggs så snart som möjligt, efter detaljerad överenskommelse med berörda företag.

Fakturering sker i efterskott och inte senare än 1 november 2021

Kl 09.00-09.50

 • Välkommen och kort info om Militärt innovationsprogram (FMV)
 • Ny teknik inom området (FMV/FOI)

PAUS 

Kl 10.00-10.50

 • Europeiska försvarsfonden, EDF (EDF-kontoret)
 • Innovation och utvecklingssamarbeten (SOFF)

PAUS 

Kl 11.00-11.40

 • Behovsbild, samt tid för frågor (FMV/Försvarsmakten)

LUNCH  

Kl 12.40 - 16.30

 • Företagspresentationer inklusive frågestund (8x25 min).
  Företag som vill ha separat presentation för myndigheterna kan få det. 

Kl 16.30 - 17.00

 • Beslut om vilka tre företag som får uppdrag fattas av en grupp med representanter från Försvarsmakten och FMV

Kl 17.00-17.20

 • Besluten tillkännages