Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Verksamhet

GRIPEN

Verksamhetsområde GRIPEN utvecklar, anskaffar, vidareutvecklar och vidmakthåller JAS 39 Gripens alla system.

Jakt, attack, spaning

Verksamhetsområde GRIPEN utvecklar, anskaffar, vidareutvecklar och vidmakthåller JAS 39 Gripens alla system under hela livscykeln.

Verksamhetsområdets uppgift är att se till att GRIPEN-projektet håller sig inom ramarna för tid, kostnad och prestanda. Eftersom JAS 39E Gripen ska vara i drift till efter 2040, så ligger fokuset inte bara på utveckling och anskaffning utan även på att driva utvecklingen mot en kostnadseffektiv lösning i den så kallade vidmakthållandefasen, det vill säga under den långa period som flygplanen kommer att användas av Försvarsmakten.

GRIPEN har omfattande internationella kontakter med både existerande och potentiella kunder och deltar också i internationella samarbetsprojekt.

Några exempel på internationella kunder är Ungern, Tjeckien och Thailand.

Att tanka ett Gripenplan i luften är en avancerad operation.

Publicerad: 2020-03-05