Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Arkiverade certifikat (äldre än 5 år)

LNP 1.0.4

LNP version 1.0.4 är sedan 5 september 2011 certifierad av CSEC. Certifikatet visar att applikationen är evaluerad och certifierad enligt den svenska certifieringsordningen för Common Criteria.

Certifierings ID CSEC 2009001
Giltighet Omfattas inte av multilaterala överenskommelser om ömsesidigt erkännande
Produktnamn LNP 1.0.4
Produktkategori Tillämpning för lokal nyckelproduktion
Produktsäkerhetsdeklaration,
Security Target
Sekretessbelagd och inte publikt tillgänglig
Assuranspaket EAL 4 + ADV_INT.1
Certifieringsdatum 2011-06-29
Certifieringsrapport Sekretessbelagd och ej publikt tillgänglig
Certifikat Tutus LNP Release 1.0.4 (pdf)
Sponsor Försvarets materielverk, AK LED I2
Utvecklare Tutus Data AB
Evalueringsföretag Combitech AB