Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Certifikat utgivna av CSEC

MontaVista VPN Client (MVC) 1.0

MontaVista VPN Client (MVC) 1.0 från MontaVista Software, LLC. är sedan den 25 mars 2022 certifierad av CSEC. Certifieringen erkänns inom CCRA, EA-MLA och SOGIS-MRA.

 

Certifierings ID CSEC2021002
Giltighet CCRA, SOGIS-MRA, EA-MLA
Produktnamn

MontaVista VPN Client (MVC) 1.0 with buildID
210823084105

Produktkategori VPN Client
Produktsäkerhetsdeklaration,
Security Target
Security Target (pdf)

Assuranspaket

EAL 4 + ALC_FLR.2 and AVA_VAN.4

Certifieringsdatum 2022-03-25
Certifieringsrapport Certification Report (pdf)
Certifikat

Certifikat CCRA (pdf)

Certifikat SOG-IS (pdf)

Sponsor MontaVista Software, LLC.
Utvecklare MontaVista Software, LLC.

Evalueringsföretag

atsec information security AB