Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Korvett Visby

De liknar inga andra fartyg.
Men utseendet gör dem svårare att upptäcka
genom bland annat dämpad radarsignatur,
låga ljud och liten värmestrålning.

Fartyg med multifunktion

Korvett Visby är en fartygsserie som består av fem korvetter. De är designade för att klara att verka i en komplex miljö och för att kunna vara mycket flexibla. Nu väntar en modifiering av fartygen.

Det som särskiljer Visbykorvetterna från andra örlogsfartyg är kombinationen av mycket låga signaturer, som gör att fartygen blir svåra att upptäcka, och att fartyget är förberett för många olika uppdrag. Detta gör att besättningen kan använda fartyget till många olika uppgifter. Allt ryms på 72 meter fartyg. 

För att besättningen ska kunna lösa sina uppdrag är Visby utrustat med sensor- och vapensystem som kan verka på, över och under vattenytan i alla konfliktnivåer.

Korvett Visby kan lätt anpassas till nya hot och uppgifter och beroende på omständigheterna ingripa med olika grad av styrka. Korvetterna av Visbyklass kan användas med följande förmågor:

 • minröjning
 • ubåtsjakt
 • ytstrid
 • havsövervakning och sjöfartsskydd
 • stöd till det civila samhället vid exempelvis olyckor till sjöss
 • deltagande i internationella insatser

Konstruerad för att undgå upptäckt

Korvetterna är byggda i kolfiberkomposit, ett material som gör fartygen mycket starka och motståndskraftiga i förhållande till sin vikt. Materialet och byggtekniken utvecklades i Sverige, i ett samarbete mellan FMV, Kockums AB och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Motorerna driver vattenstråldriftaggregat, även kallat vattenjet, som trots sin storlek gör fartyget tyst och lättmanövrerat.

Signaturer och signaler har minimerats, dels för att öka effekten av egna sensorer och motmedel för att undgå att bli träffad samt att försvåra eller förhindra upptäckt och identifiering, både i luften och i vatten.

Skrov och skrovmaterial har optimerats och utrustning, vapen samt sensorer har specialdesignats eller placerats bakom luckor.

Korvett Visby

Visbykorvetterna liknar inte något annat fartyg. Men det ser ut som det gör av en anledning, radarsignaler reduceras och gör det svårare att upptäcka. Foto: Kjell Enmark

Korvett Visby

Det är inte bara radarsignaturen som är dämpad, fartyget är även smyganpassat inom akustik (ljud), magnetik, IR (värmestrålning) och flera andra områden.

Korvett Visby

Mycket av smygtekniken i Visbykorvetterna utvecklades i Sverige, i ett samarbete mellan FMV, Kockumsvarvet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Korvett Visby

Visbykorvetterna är flexibla fartyg som klarar många olika uppgifter, exempelvis minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd.

Visbykorvett prov med sjömålsrobot

Bild från prov med sjömålsrobot. Visby är även bestyckad med en Bofors 57 mm-pjäs, antiubåtstorpeder, minor och sjunkbomber och system för minjakt. I kommande modifiering är beslutat att tillföra ett luftvärnsrobotsystem.

Fakta korvett typ Visby

 • Besättning: 43
 • Deplacement: 650 ton
 • Längd överallt (LÖA): 72 m
 • Bredd: 10.4 m 
 • Djupgående: 2.4 m
 • Fart (högfartsmaskineri): över 35 knop
 • Fart (lågfartsmaskineri): 15 knop
 • Maskineri: kombinerat dieselmotor- eller gasturbinmaskineri, 4 gasturbiner (om totalt 16 MW effekt) 2 dieselmotorer (om totalt 2.6 MW), 2 st KaMeWa 125-SII vattenjetaggregat och bogpropeller.
  Plattform för start, landning och tankning helikopter.

Utvärdering av luftförsvaret

FMV har genomfört prov för att Försvarsmakten ska få den förmåga som efterfrågas. Filmen ovan är från en provkampanj hösten 2020 där FMV med hjälp av fjärrstyrda målrobotar utvärderade luftförsvaret på Visbykorvetterna. Robotarna är så nära ett skarpt fientligt mål det går utan att säkerheten för eget fartyg äventyras.

FMV:s leveranser

Under 2002 gjorde FMV de första riktiga testerna med en Visbykorvett. De första två fartygen, HMS Helsingborg och HMS Härnösand, överlämnade FMV till Försvarsmakten under 2009 i version 4. Fram till 2013 lämnades ytterligare tre fartyg över till Försvarsmakten, HMS Visby, HMS Nyköping och HMS Karlstad i version 5.

Efter att FMV levererat samtliga korvetter i Visbyklassen till Försvarsmakten uppgraderades HMS Helsingborg och HMS Härnösand sedan till version 5, med slutleverans av HMS Härnösand i början av 2015.

Efter slutleverans till Försvarsmakten har fartygen genomgått ett antal mindre modifieringar för bibehålla prestanda över tiden.

Fortsatt utveckling

FMV har fått i uppgift av Försvarsmakten att genomföra en halvtidsmodifiering, HTM, av Korvett typ Visby i syfte att göra dem operativt relevanta bortom 2040. Efter genomförd HTM kommer korvetterna levereras till Försvarsmakten i version 6. FMV har tillsammans med Saab Kockums AB genomfört en preliminär definitionsfas, PDF, där omfattning och krav utarbetats för den kommande HTM:en. PDF avslutas under inledningen av 2024, varvid projektet övergår i en genomförandefas för HTM Korvett typ Visby.

En av huvuduppgifterna för HTM-projektet blir att tillföra den nya förmågan luftvärnsrobot. Med luftvärnsrobotar får korvett typ Visby möjligheter att försvara ett avsevärt större område och bekämpa luftmål på längre avstånd. Det kommer alltså att ge en utökad räckvidd för fartygets luftförsvar, jämfört med de räckvidder som de vapensystem som fartygen har idag erbjuder.

Beväpning Visbyklass version 5

 • Sjömålsrobot Robot 15 Mk II
 • Pjäs Bofors 57 mm akan
 • Torped typ 45 antiubåtstorpeder
 • Minor och sjunkbomber
 • Motmedel luftförsvar: Multi Ammunition Softkill System (MASS)           

Ledningssystem och sensorer Visbyklass version 5

 • Signalspaningsutrustning
 • Spaningsradar SAAB Sea Giraffe AMB 3D
 • Eldledningssikte SAAB Ceros 200
 • Navigationsradar
 • Sonarer: Sonarsystem 135 med aktiv och passiv släpsonar, skrovfast sonar och sonarbojar
 • Stridsledningssystem SAAB 9LV CETRIS med integrerade eldledningar                                                                                  

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2021-02-08