Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Korvett Visby

De liknar inga andra fartyg.
Men utseendet gör dem svårare att upptäcka
genom bland annat dämpad radarsignatur,
låga ljud och liten värmestrålning.

Fartyg med multifunktion

Korvett Visby är en fartygsserie som består av fem korvetter. De är designade för att klara att verka i en komplex miljö och för att kunna vara mycket flexibla. Nu väntar en modifiering av fartygen.

Det som särskiljer Visbykorvetterna från andra örlogsfartyg är kombinationen av mycket låga signaturer, som gör att fartygen blir svåra att upptäcka, och att fartyget är förberett för många olika uppdrag. Detta gör att besättningen kan använda fartyget till många olika uppgifter. Allt ryms på 72 meter fartyg. 

För att besättningen ska kunna lösa sina uppdrag är Visby utrustat med sensor- och vapensystem som kan verka på, över och under vattenytan i alla konfliktnivåer.

Korvett Visby kan lätt anpassas till nya hot och uppgifter och beroende på omständigheterna ingripa med olika grad av styrka. Korvetterna av Visbyklass kan användas med följande förmågor:

  • minröjning
  • ubåtsjakt
  • ytstrid
  • havsövervakning och sjöfartsskydd
  • stöd till det civila samhället vid exempelvis olyckor till sjöss
  • deltagande i internationella insatser

Konstruerad för att undgå upptäckt

Korvetterna är byggda i kolfiberkomposit, ett material som gör fartygen mycket starka och motståndskraftiga i förhållande till sin vikt. Materialet och byggtekniken utvecklades i Sverige, i ett samarbete mellan FMV, Kockums och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Motorerna driver vattenstråldriftaggregat, även kallat vattenjet, som trots sin storlek gör fartyget tyst och lättmanövrerat.

Signaturer och signaler har minimerats, dels för att öka effekten av egna sensorer och motmedel för att undgå att bli träffad samt att försvåra eller förhindra upptäckt och identifiering, både i luften och i vatten.

Skrov och skrovmaterial har optimerats och utrustning, vapen samt sensorer har specialdesignats eller placerats bakom luckor.

 

Korvett Visby

Visbykorvetterna liknar inte något annat fartyg. Men det ser ut som det gör av en anledning, radarsignaler reduceras och gör det svårare att upptäcka. Foto: Kjell Enmark

Korvett Visby

Det är inte bara radarsignaturen som är dämpad, fartyget är även smyg-anpassat inom akustik (ljud), magnetik, IR (värmestrålning) och flera andra områden.

Korvett Visby

Mycket av smygtekniken i Visbykorvetterna utvecklades i Sverige, i ett samarbete mellan FMV, Kockumsvarvet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Korvett Visby

Visbykorvetterna är flexibla fartyg som klarar många olika uppgifter, exempelvis minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd.

Visbykorvett prov med sjömålsrobot

Bild från prov med sjömålsrobot. Visby är även bestyckad med en Bofors 57 mm-pjäs, antiubåtstorpeder, minor o sjunkbomber och system för min-jakt. I kommande modifiering är beslutat att tillföra ett luftrobotsystem.

Låg hydroakustisk signatur har uppnåtts genom tysta vattenstråldriftaggregat, lågfartsmaskineri och generatoraggregat som är dubbelelastiskt uppställda under bullerdämpande huvar.

Den magnetiska signaturen har minimerats genom val av skrovmaterial och omagnetisk utrustning så långt som möjligt.

Synbarheten i vanliga kameror och värmekameror har minimerats genom val av skrovmaterial och färg, dolda avgas- och ventilationsutsläpp, vattenspray och maskering.

Genom passiva sensorer, riktad sändning och taktisk anpassning har röjande signaler minimerats.

Fakta korvett typ Visby

Besättning: 43
Deplacement: 650 ton
Längd  överallt (LÖA): 72 m  
Bredd: 10.4 m 
Djupgåendel: 2.4 m
Fart (högfartsmaskineri): över 35 knop
Fart (Lågfartsmaskineri): 15 knop
Maskineri : kombinerad dieseldrift och gasturbindrift, 4 gasturbiner (16 MW), 2 dieselmotorer (2.6 MW), 2 Kamewa 125 water-jets; bogpropeller
Plattform för start och landning med helikopter    

Utvärdering av luftförsvaret

FMV genomför prov för att Försvarsmakten ska få den förmåga som efterfrågas. Filmen ovan är från en provkampanj hösten 2020 där FMV med hjälp av fjärrstyrda målrobotar utvärderade luftförsvaret på Visbykorvetterna. Robotarna är så nära ett skarpt fientligt mål det går utan att säkerheten för eget fartyg äventyras.

FMV:s leveranser

Under 2002 gjorde FMV de första riktiga testerna med en Visbykorvett. De första två fartygen, Helsingborg och Härnösand, överlämnade FMV till Försvarsmakten under 2009. Fram till 2013 lämnades ytterligare tre fartyg över, Visby, Nyköping och Karlstad.

Då hade FMV levererat samtliga korvetter i Visbyklassen. HMS Helsingborg och HMS Härnösand uppgraderades sedan till senaste version, version 5, med slutleverans av HMS Härnösand i början av 2015.

Fortsatt utveckling

Som plattform fortsätter korvett typ Visby att utvecklas. FMV tecknade i början av 2021 ett kontrakt med Saab om en så kallad produktdefinitionsfas för modifiering av de fem befintliga korvetterna av Visbyklass version 5. Kontraktet utgör starten på modifieringsarbetet av de fem korvetterna och omfattar kravanalyser och framtagande av underlag.

Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet uppgraderas med ny ubåtsjakttorped. Till det kommer den nya förmågan luftvärnsrobot.

Beväpning Visbyklass version 5

Sjömålsrobot: Robot 15 Mk II
Pjäs: Bofors 57 mm/70 SAK Mk 3
Torped: typ 45 antiubåtstorpeder
Minor och sjunkbomber
Motmedel : Rheinmetal MASS-HIDD
Minjakt: STN Atlas Seafox Combat (C) sonar/TV sensor, Saab Dynamics Systems Double Eagle Mk III ROV-S
Signalspaning: Exelis Inc CS 3701
Radar: Spaningsradar SAAB Sea Giraffe AMB 3D
Navigationsradar: SPERRY Visionmaster X-band
Sonarer: Sonarsystem 135.SAAB 9LVMK4 Hydra Integrerat Sonarsystem, C-Tech Skrovmonterad aktiv sonar, HMS , C-TechAktiv släpsonar, VDS, HTI Passiv bogserad släpsonar TAS Sonarboj
Stridsledningssystem: SAAB 9LV Mk 3E CETRIS
Vapenkontrollsystem: Integrerat i stridsledningssystemet tillsammans med eldledningssikteCEROS200                                                                                                          

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2021-02-08