Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Materielprojekt

FMV driver cirka 700 materielprojekt på uppdrag från i första hand Försvarsmakten. Cirka 100 av dessa avslutas varje år samtidigt som vi startar ungefär lika många. Vi har valt ut några projekt för att ge en bild av hur vi arbetar.

Från kravställning till leverans

FMV arbetar med att upphandla, utveckla och leverera försvarsmateriel. På uppdrag av i första hand Försvarsmakten, driver vi cirka 700 materielprojekt. Varje år avslutar vi runt 100 uppdrag, samtidigt som vi startar ungefär lika många nya. Målet är att få så mycket försvarsförmåga som möjligt för tillgängliga medel.

Oavsett om uppdraget är att leverera soldatkängor eller helikoptrar, startar vi med att formulera de krav som ställs på materielen, helt enkelt vad utrustningen ska kunna prestera och klara av. Efter det går vi vidare med en upphandling. Upphandlingen avslutas med utvärdering av anbuden och avtal med en eller flera leverantörer. I den sista fasen ska projektet se till att materielen levereras i tid och enligt de krav som FMV ställt. 

Det här arbetet gör vi ofta tillsammans med kunder och leverantörer i integrerade projektteam. Vi formar våra team utifrån uppdragen där olika militära och civila kompetenser samverkar. Teamen består av projektledare, ingenjörer, ekonomer, inköpare, jurister och andra yrkesgrupper som jobbar tillsammans för bästa resultat.

FMV levererar inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan även i morgon.

 

Publicerad: 2020-03-05