Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Kontakta oss

 

 

E-post: registrator@fmv.se
Telefon: 08-782 40 00
Fax: 08-667 57 99

Huvudkontor:
Försvarets materielverk, 115 88 Stockholm

Besöksadress:
Banérgatan 62, Stockholm

Godsmottagning:
Värtavägen 40, 115 53 Stockholm

FMV har ett flertal provplatser i landet. Kontaktuppgifter hittar du här: Test och evaluering

Lokalkontor:

Arboga
Box 1002, 732 26 Arboga
Besöksadress: Kungsörsvägen 54
08 782 40 00 (huvudväxel)

Enköping
Box 43, 745 21 Enköping
Besöksadress: Garnisonsvägen 1
08 782 40 00 (huvudväxel)

Karlskrona
Amiralitetsgatan 25, 371 82 Karlskrona
08 782 40 00 (huvudväxel)

Linköping
Box 13400, 580 13 Linköping
08 782 40 00 (huvudväxel)

Malmö
Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
0705 84 88 43

Östersund
Box 3021, 831 03 Östersund
Besöksadress: Rådhusgatan 100
08 782 40 00 (huvudväxel)

När du besöker oss måste personen du ska träffa anmäla dig till vår reception. Vid receptionen legitimerar du dig med ett något av följande id-kort, körkort eller pass.

Vi finns på Banérgatan 62 i Stockholm.

Restriktioner med anledning av coronavirus

På grund av det pågående utbrottet av coronavirus, tar FMV i nuläget inte emot besökare som uppvisar symtom som feber, hosta, snuva, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Du som varit utomlands i områden med smittspridning får inte heller närvara vid fysiska möten med FMV under 14 dagar efter hemkomst. Detsamma gäller om dig närstående har varit och rest i något av dessa områden under de senaste 14 dagarna och uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symptom.

För närvarande har FMV restriktioner för tjänsteresor och möten och våra medarbetare deltar inte vid mässor, konferenser och större event.

FMV:s organisationsnummer: 202100-0340

VAT: SE202100-034001

FMV
FE228
838 73 FRÖSÖN
GLN kod vid e-fakturering: 7362021000340

Ange beställningsnummer och FMV referens på fakturan. 

Hos FMV:s registrator kan du fråga om allmänna handlingar.

Öppettiderna är klockan 9.00 till 15.00 helgfria vardagar, lunchstängt klockan 12.00-13.00.

FMV registrator finns på Tre Vapen, Banérgatan 62 i Stockholm. Anmäl i receptionen att du vill träffa registrator. Du har möjlighet att vara anonym.

Restriktioner med anledning av coronavirus

På grund av det pågående utbrottet av coronavirus, tar FMV i nuläget inte emot besökare som uppvisar symtom som feber, hosta, snuva, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Du som varit utomlands i områden med smittspridning får inte heller närvara vid fysiska möten med FMV under 14 dagar efter hemkomst. Detsamma gäller om dig närstående har varit och rest i något av dessa områden under de senaste 14 dagarna och uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symptom.

För närvarande har FMV restriktioner för tjänsteresor och möten och våra medarbetare deltar inte vid mässor, konferenser och större event.

För oss på FMV är det viktigt att verksamheten bedrivs korrekt och ansvarsfullt. Brottsliga beteenden som mutor och förskingring är oacceptabla. Vi ser också allvarligt på andra beteenden som kan skada FMV:s förtroende, till exempel chefer eller företrädare för myndigheten som sätter objektivitet och saklighet åt sidan för egen vinning.

Vid misstanke om brott ska du i första hand vända dig till polisen, men du har också möjlighet att lämna dina tips direkt till myndigheten om du misstänker oegentligheter. Vid misstanke om brott kan FMV göra en åtalsanmälan.

Tips om misstänkta oegentligheter kan lämnas på flera olika sätt.

Du kan mejla till fmvtips (@) fmv.se. Tipsen tas emot av chefen för Internrevisionen och behandlas sedan i FMV:s etikråd. Etikrådet består av cheferna för Internrevisionen, Juridik- och säkerhetsstaben, HR- och Kommunikationsstaben och enheten för Marknad och Inköp.

Du kan ringa FMV:s växel 08-782 40 00 och be att få tala med någon ur etikrådet.

Eller så kan du skicka ett brev till:
FMV
115 88 Stockholm
(märk brevet "tips om misstänkta oegentligheter")

Tänk på att FMV är en myndighet och uppgifter som kommer in till FMV betraktas som allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Utelämna namn och personuppgifter om du vill vara anonym.

Publicerad: 2020-03-05