Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Transportinstruktion

FMV eller Försvarsmakten

Olika transportinstruktioner gäller beroende på om beställaren i leveranskontraktet är FMV eller Försvarsmakten.

Om Försvarsmakten är beställaren, det vill säga materielfakturan går till Försvarsmakten, FE 1000, 961 19 Boden, för frakt- och importinstruktioner vänligen kontakta fmlog-fmtpk@mil.se och fm.spedition@mil.se

Om FMV är beställaren gäller nedan

Transportinstruktion (beställning) utrikes blankett

Inrikes säkerhetsskyddade och tunga specialtransporter bokas via FM Log Specialtransporter:

FM Log Specialtransport Mitt 0589 – 408 68, 0589 – 408 67

FM Log Specialtransport Syd 0381 – 185 36, 0381 – 185 37

FM Log Specialtransport Norr 0921 – 348 888, 0921 – 349 256

OBS! Vid bokningstillfället ange FMV kontrakt/LB-nummer eller AO-nummer/projektnummer som ska debiteras för frakten.

 

Transportinstruktion inrikes

Gäller för inrikes transporter där Försvarets materielverk ska bekosta transporten enligt avtal, leveransvillkor FCA eller EXW enligt Incoterms 2020.

Transportör

Frakten bokas via avtalspartner DHL, fraktsedel kan skrivas ut via DHL:s hemsida: http://www.dhl.se/

Boka transport DHL

Eller via annat/eget utskriftsprogram. För bokning av transport ring DHL på 0771-345 345, tonval 1.

Använd produkten DHL stycke (upp till 1000 kg) alt. DHL parti (över 1000 kg) beroende på sändningens fraktdragande vikt.

Obs! sändningar gällande vidmakthållandebeställningar bokas dessa på Försvarsmaktens kundnummer 169683.

Följande upplysningar anges i fraktsedeln: 
Kryssa i fältet Annan fakturabetalare och ange FMV kundnummer 169684.

FMV Arbetsordernummer/Projektnummer eller FMV kontrakt/LB-nummer som erhålls av Försvarets materielverk måste anges i fältet Godsmottagarens referens samt även på Godsavsändarens referens på fraktsedeln. Mottagaradress ska fyllas i. Transportförsäkring ska ej tecknas för godset.

För övriga transportrelaterade frågor kontakta:

Försvarets Kontrolltorn
Tel. 08-587 949 75
E-mail kontrolltorn@logent.se  

Vid akuta leveranser kontakta kontrolltornet på ovanstående telefonnummer.

 

 

Instructions – Terms & Shipping Försvarets materielverk

General: In addition to the special terms and conditions of the purchase order and the General Terms added to the purchase order, the present shipping instructions shall apply.

Any extra cost assumed by FMV as a consequence of seller's deviation from the shipping instructions will be deducted from the invoice amount.

Shipping: Contact FMV shipping department as below in order to receive pick up instructions. Please enclose packing note/delivery note, export license if applicable, dangerous goods declaration, or any additional/essential docments for shipping. E-mail transport.fmv@fmv.se

Export license: To be obtained by supplier.

Marking: All packages as well as shipping documents and invoices must be marked with FMV purchase order number.

Insurance: Cargo insurance should not be initiated by seller.

Claim: FMV reserves the right to file claim for defective or missing goods.

Documents: A priced invoice must be attached to the outside of the shipping container, as well as a copy to our agent. The original invoice in triplicate shall be sent to FMV together with proof of delivery, and EUR certificate if applicable. Each invoice must cover goods against one or part of one order only.

                                                                 

January 2020

FMV U.S. EXPORT SHIPPING INSTRUCTIONS - AIR & OCEAN

General: In addition to the Special Terms and Conditions of the purchase order and the General Terms and Conditions added to the purchase order, the following shipping instructions shall apply.

Shipping: Försvarets Materielverk's forwarding agent in the U.S.Contact
JAS Forwarding USA Inc
Ph# 703-421-2111
Email: iadfms@jas.com

REQUIRED DOCUMENTS: Attach the following documents to the outside of the cartons. Commercial Invoices indicating price or value in triplicate
Consign to: 
JAS Forwarding USA Inc
Attn: Swedish FMV
23700 Pebble Run Place, Suite 100
Sterling, VA 20166            

  • Indicate the appropriate H.S. Tariff Classification (Schedule B #) and export clearance symbol (DDTC).
  • Insurance or Value for Carriage not required
  • Signed FAA Shipper´s Security Endorsement Form
  • State Dept Licenses (if applicable) exporting against.
  • Commercial Invoices indicating price or value in triplicate.
  • Hazardous Material Details if Applicable I.e. UN #, Proper Shipping Name, Class and Packing Group (MSDS if available)                         

The original invoice, in triplicate, shall be sent to FMV including po/tracking# to JAS Forwarding confirming prove of transport. Each invoice must cover goods against one or part of one order only.

Markings: All packages as well as shipping documents and invoices must be marked with the FMV PURCHASE ORDER NUMBER & License (Case) Number.

Packing: Special attention must be paid to packaging to fit mode of conveyance.

Claim: FMV reserves the right to file claim for defective or missing goods.

 

Om leveransen innehåller känslig materiel, till exempel vapen, ammunition, explosiver och/eller klassificerad materiel, kontakta omgående FMV Internationell Spedition för vidare instruktion via e-post: transport.fmv@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05