Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Internationellt

En allt mer globaliserad värld påverkar hur FMV genomför och löser den svenska materielanskaffningen. Här spelar internationella samarbeten en viktig roll.

Vad är du intresserad av?

Internationell verksamhet

Internationella samarbeten är aldrig ett mål i sig, utan bör ses som ett verktyg för att effektivisera den svenska materielförsörjningen. Där är målsättningen att samarbetet ska ge:

  • ökad operativ effekt
  • förbättrad interoperabilitet
  • kostnadsdelning eller
  • tillgång till kompetens som vi inte själva har möjlighet att bygga upp eller på annat sätt kan få tillgång till

Samarbeten

I första hand genomförs samarbete med våra nordiska grannländer och i synnerhet Finland, med länderna i närområdet runt Östersjön, i det europeiska sexnationssamarbetet, LoI, samt med USA. Sverige deltar aktivt i den europeiska försvarsmaterielbyrån, EDA, och som partnerland i delar av NATO:s verksamhet. Den senare är särskilt viktigt utifrån interoperabilitetsskäl.

Sverige har bilaterala samförståndsavtal, så kallade MoU-avtal, med cirka 30 länder.

Publicerad: 2020-04-15