Internationellt

En allt mer globaliserad värld påverkar hur FMV genomför och löser den svenska materielanskaffningen. Här spelar internationella samarbeten en viktig roll.

Internationell verksamhet

Internationella samarbeten är aldrig ett mål i sig, utan bör ses som ett verktyg för att effektivisera den svenska materielförsörjningen. Där är målsättningen att samarbetet ska ge:

  • ökad operativ effekt
  • förbättrad interoperabilitet
  • kostnadsdelning eller
  • tillgång till kompetens som vi inte själva har möjlighet att bygga upp eller på annat sätt kan få tillgång till

Samarbeten

I första hand genomförs samarbete med våra nordiska grannländer och i synnerhet Finland, med länderna i närområdet runt Östersjön, i det europeiska sexnationssamarbetet, LoI, samt med USA. Sverige deltar aktivt i den europeiska försvarsmaterielbyrån, EDA, och som partnerland i delar av NATO:s verksamhet. Den senare är särskilt viktigt utifrån interoperabilitetsskäl.

Sverige har bilaterala samförståndsavtal, så kallade MoU-avtal, med cirka 30 länder.

Publicerad: 2020-04-15