Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Ledningssystemmateriel

FMV:s verksamhetsområde Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten.

Kommunikation, telenät och taktiska informationssystem

FMV:s verksamhetsområde Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten, till exempel mobila kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem.

Ledningssystemmateriel samordnar nationellt och internationellt samarbete om materiel, forskning och teknik inom ledningssystemområdet. Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla och förvalta arbetssätt, metoder och krav och vi har specialistkompetens inom spektral miljö, till exempel röjande signaler och elektromagnetisk kompatibilitet.

Ledningssystemmateriel utövar dessutom FMV:s ansvar som tillsynsansvarig myndighet vad gäller elektromagnetisk kompabilitet inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FRA och FOI.

Radiokommunikationsutrustning

Radiokommunikationsutrustning

Publicerad: 2023-06-13

Vad är du intresserad av?