Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

FMV AKADEMI

Vi utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Nu har FMV:s nya traineeprogram, FMV akademi startat.

Vill du utveckla framtidens försvar?

Har du ett brinnande intresse för IT-säkerhet? Vill du efter studierna se till att svenska soldater, piloter och sjömän har tillgång till rätt system och rätt utrustning för att kunna öva och i skarpt läge försvara Sverige?

I vårt traineeprogram är du en del av en grupp talanger som alla får möjlighet att jobba i utvecklande roller med fokus på informationssäkerhet och tekniker i framkant. Under programmets gång vidareutbildas du parallellt med ditt arbete.

Bra start
I programmet får du coachning, mentorskap och utbildning inom olika områden för att få en bra start på din karriär. Programmet startade i september 2021 och löper under ett års tid. Under programmets gång är du tillsvidareanställd hos vår samarbetspartner Nexer Tech Talent, och efter att framgångsrikt ha slutfört programmet kommer du att erbjudas möjlighet att fortsätta din karriär som anställd hos oss.

Oscar Zetterberg

– Jag har pluggat systemvetenskap i Linköping. Nu har jag jobbat ett år som systemingenjör. Informations- och it-säkerhet är något jag varit intresserad av sedan min tid på universitetet och just att få gå det här programmet på FMV tror jag kan vara väldigt positivt för FMV är en verksamhet som bedriver sånt som behöver hållas säkert.

Oscar Zetterberg
Trainee

Trainee inom Armématerial

Inom Armémateriel arbetar man med att anskaffa, utveckla och leverera tjänster och materiel som fordon, vapen och skydd samt indirekt eld och luftvärn till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet. Verksamhetsområdet styr även produktionen inom andra områden, till exempel sensorer, mörkermateriel och ledningsstödssystem för markområdet.

Trainee inom IT

FMV har höga krav på IT-systemen och här är det IT-staben som ansvarar för att köpa in, förvalta och utveckla informationssystem och IT-utrustning till myndigheten. Staben samordnar också licenser, förvaltar IT-avtal och ansvarar för frågor om informationssäkerhet.

Trainee inom Ledningssystemmateriel

Verksamhetsområde Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten. Det handlar om många olika typer av kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem till plattformar inom alla försvarsgrenar. Man samordnar även nationellt och internationellt samarbete om materiel, forskning och teknik inom ledningssystemområdet.

Sara Herlin

– Jag tyckte det verkade intressant. Sedan är det ju med inriktning på informationssäkerhet vilket jag tycker är väldigt kul. Då känns det ännu roligare att jobba med det inom FMV. Det känns som det är viktigt med informationssäkerhet inom FMV och Försvaret. Så det kändes som det kunde bli en utmaning och en chans till att utvecklas väldigt mycket.

Sara Herlin
Trainee

Trainee inom Juridik- och säkerhet

Myndigheten FMV ansvarar för stora gemensamma samhälleliga värden och här har Juridik- och säkerhetsstaben en nyckelroll. Förutom affärsjuridiska uppgifter i samband med upphandling och avtal ansvarar man bland annat för frågor som rör säkerhetsskydd runt myndigheten, internationella samarbeten, exportfrågor och teknisk underrättelse. Staben ansvarar även för CSEC, som är nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet. Här finns även uppgiften att vara försvarssektorns patentorgan och att vara centralorgan för standardisering och standarder plus en rad andra myndighetsuppgifter.

Trainee inom Flygmateriel

Verksamhetsområde Flyg samordnar flygmaterielverksamheten inom FMV och ansvarar för upphandling och utveckling inom flygområdet. Här ingår designledning och samordning av tekniska system inom och utom flygarenan. Produktionsavdelningarna omfattar bland annat stridsflyg, exempelvis JAS 39 Gripen, obemannat flyg, helikoptrar och transportflyg.


Trainee inom Test och evaluering

Vid Test och evaluering, T&E, ansvarar man för verifiering och validering av den materiel som myndigheten köper in eller modifierar på uppdrag av Försvarsmakten. Det innebär att säkerställa att de system som FMV levererar till Försvarsmakten håller rätt tekniska nivå och att de fungerar tillsammans med andra system och plattformar samt är säkra att använda. Vid T&E:s provplatser och provkontor runtom i Sverige genomförs verifiering och validering inom armé-, marin-, flyg-, logistik- och ledningssystemområdet.

Praktisk information

Start: Nuvarande program, i samarbete med Nexer Tech Talent pågår från september 2021 till augusti 2022. Antagningen till programmet är därmed stängd för denna gång.

Arbetstid: Heltid, kontorstider

Plats: Stockholm med flera orter