Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

FMV AKADEMI

Som civil försvarsmyndighet ser vi till att alla svenska soldater, sjömän och piloter alltid har rätt utrustning. Vi utvecklar och levererar den teknik, de tjänster och materiel som gör det möjligt för Försvarsmakten att försvara vårt land och våra värderingar. Inte bara idag, utan även i framtiden.

Vill du utveckla framtidens försvar?

Till hösten 2024 startar traineeprogramet igen. Vi söker ingenjörer med intresse för Life Cycle Management och utveckling av hållbara underhållslösningar och underhållskoncept. Programmets upplägg är att traineerna vidareutbildas parallellt med arbete i verksamheterna.

Oscar Zetterberg

– Jag har pluggat systemvetenskap i Linköping. Nu har jag jobbat ett år som systemingenjör. Informations- och it-säkerhet är något jag varit intresserad av sedan min tid på universitetet och just att få gå det här programmet på FMV tror jag kan vara väldigt positivt för FMV är en verksamhet som bedriver sånt som behöver hållas säkert.

Oscar Zetterberg
Tidigare Trainee

Sara Herlin

– Jag tyckte det verkade intressant. Det känns som det är viktigt med informationssäkerhet inom FMV och Försvaret. Så det kändes som det kunde bli en utmaning och en chans till att utvecklas väldigt mycket.

Sara Herlin
Tidigare Trainee

FMV Akademi

I vårt traineeprogram är du en del av en grupp talanger som alla får möjlighet att jobba i utvecklande roller med fokus på integrerat logistikstöd/integrerat produktstöd (ILS/IPS). Under programmets gång vidareutbildas du parallellt med ditt arbete.

Programmet pågår under ett år och består av coachning, mentorskap, utbildning och studiebesök.

Som deltagare placeras du på ett av våra verksamhetsområden där du arbetar i projekt för att få praktisk erfarenhet. Du deltar i utbildningar och studiebesök runt om i landet för att fördjupa din kunskap inom området. Under programmets är du anställd direkt på FMV.

Nedan kan du läsa vad som gjorde att tidigare traineer sökte sig till programmet:

Trainee inom Armémateriel

Inom Armémateriel arbetar man med att anskaffa, utveckla och leverera tjänster och materiel som fordon, vapen och skydd samt indirekt eld och luftvärn till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet. Verksamhetsområdet styr även produktionen inom andra områden, till exempel sensorer, mörkermateriel och ledningsstödssystem för markområdet.

Trainee inom Marin

FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel producerar materiel och tjänster i första hand för den svenska marinens behov, men levererar också båt-, dykeri- och sjösäkerhetsmateriel till hela Försvarsmakten.

Trainee inom Logistikmateriel

FMV:s verksamhetsområde Logistikmateriel ansvarar för att upphandla materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem. Logistikmateriel ansvarar även för materieldata, teknisk tjänst och logistikledning, logistikstöd, säkerhetsmateriel och klättring, bas- och underhållssystem samt hälso- och sjukvårdssystem. Inom FMV ansvarar Logistikmateriel för att utveckla och förvalta arbetssätt, metoder och krav inom systemsäkerhet, materieldata, avveckling, miljö och användbarhet. 

Trainee inom Ledningsmateriel

Verksamhetsområde Ledningsmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten. Det handlar om många olika typer av kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem till plattformar inom alla försvarsgrenar. Man samordnar även nationellt och internationellt samarbete om materiel, forskning och teknik inom ledningssystemområdet.