Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

FMV AKADEMI

Vi utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Sök till FMV akademi som startar till hösten.

Vill du utveckla framtidens försvar?

Har du alltid varit lite extra intresserad av hur system kan drivas och underhållas effektivt under systemets hela livscykel? Vill du efter studierna se till att svenska soldater, piloter och sjömän har tillgång till rätt system och rätt utrustning för att kunna öva och i skarpt läge försvara Sverige?

I vårt traineeprogram är du en del av en grupp talanger som alla får möjlighet att jobba i utvecklande roller med fokus på integrerat logistikstöd/integrerat produktstöd (ILS/IPS). Under programmets gång vidareutbildas du parallellt med ditt arbete.

Traineeprogram inom ILS/IPS

FMV planerar ett traineeprogram inom ILS/IPS med start september 2023. Programmet pågår under ett år och består av coachning, mentorskap, utbildning och studiebesök.

Som deltagare placeras du på ett av våra verksamhetsområden där du arbetar i projekt för att få praktisk erfarenhet. Du deltar i utbildningar och studiebesök runt om i landet för att fördjupa din kunskap inom området. Under programmets är du anställd direkt på FMV. De verksamhetsområden där du kan bli placerad är Armémateriel, Flygmateriel, Ledningssystemmateriel, Marinmateriel och Logistik.

Vad gör en ILS-ingenjör?

FMV har tidigare haft ett program inom IT-säkerhet som pågick hösten 2021 till hösten 2022. Nedan kan du läsa vad som gjorde att tidigare traineer sökte sig till programmet:

Oscar Zetterberg

– Jag har pluggat systemvetenskap i Linköping. Nu har jag jobbat ett år som systemingenjör. Informations- och it-säkerhet är något jag varit intresserad av sedan min tid på universitetet och just att få gå det här programmet på FMV tror jag kan vara väldigt positivt för FMV är en verksamhet som bedriver sånt som behöver hållas säkert.

Oscar Zetterberg
Tidigare Trainee

Trainee inom Armématerial

Inom Armémateriel arbetar man med att anskaffa, utveckla och leverera tjänster och materiel som fordon, vapen och skydd samt indirekt eld och luftvärn till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet. Verksamhetsområdet styr även produktionen inom andra områden, till exempel sensorer, mörkermateriel och ledningsstödssystem för markområdet.

Trainee inom Logistik

Logistik ansvarar för att i nära samarbete med Försvarsmakten upphandla materiel och tjänster för Försvarsmaktens förmåga inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem. Det vi levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

Praktisk information

Antagning: Ansökan öppnar 16 januari.

Start: September 2023.

Arbetstid: Heltid, kontorstider

Plats: Som trainee kan du utgå från någon av våra verksamhetsorter Stockholm, Linköping, Östersund, Karlskrona eller Malmö samtidigt som flera delar av programmet kommer ske på plats i Stockholm.

Resor i tjänsten kan förekomma.

Sara Herlin

– Jag tyckte det verkade intressant. Det känns som det är viktigt med informationssäkerhet inom FMV och Försvaret. Så det kändes som det kunde bli en utmaning och en chans till att utvecklas väldigt mycket.

Sara Herlin
Tidigare Trainee

Trainee inom Marin

FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel producerar materiel och tjänster i första hand för den svenska marinens behov, men levererar också båt-, dykeri- och sjösäkerhetsmateriel till hela Försvarsmakten.

Trainee inom Flygmateriel

Verksamhetsområde Flyg samordnar flygmaterielverksamheten inom FMV och ansvarar för upphandling och utveckling inom flygområdet. Här ingår designledning och samordning av tekniska system inom och utom flygarenan. Produktionsavdelningarna omfattar bland annat stridsflyg, exempelvis JAS 39 Gripen, obemannat flyg, helikoptrar och transportflyg.

Trainee inom Ledningsmateriel

Verksamhetsområde Ledningsmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten. Det handlar om många olika typer av kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem till plattformar inom alla försvarsgrenar. Man samordnar även nationellt och internationellt samarbete om materiel, forskning och teknik inom ledningssystemområdet.