Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Om webbplatsen

Vår strävan är att FMV:s webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt, både vad gäller teknik och innehåll. Webbsidorna är utformade för att följa internationella standarder och riktlinjer som finns gällande tillgänglighet.

Vad är du intresserad av?

Kakor, på engelska cookies, är små textfiler som fmv.se begär att få spara på besökarens dator. Kakor används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det går också att använda informationen i kakorna för att följa hur besökaren surfar på webbplatsen. Det går inte att identifiera vem besökaren är med informationen i de kakor som används på fmv.se.

En besökare har alltid möjlighet att inte tillåta kakor genom att göra inställningar för detta i sin webbläsare. Om besökaren stänger av kakor i sin webbläsare sparas inga kakor från fmv.se. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan besökaren ta bort.

Vissa kakor på fmv.se är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de sparas temporärt på besökarens dator. De försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Om besökaren väljer att inte använda kakor på fmv.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Vad säger lagen om kakor?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem.

Mer information om kakor och vad som gäller finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Post- och telestyrelsen, PTS

Här beskrivs vilka kakor som finns på fmv.se, syftet med kakorna, konsekvensen utan kakorna samt hur de används.

Namn: ASP.NET_Sessionid

Syfte: Detta är en kaka med en tillfällig identitetskod som sätts av webbapplikationsservern. Den används för att hålla reda på vilka besök på webbplatsen som hör ihop med en viss besökares webbläsare och klient. Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och den skapas automatiskt. Informationen i kakan innehåller inte några personuppgifter. Kakan förfaller när sessionen är slut.

Konsekvens utan denna kaka: Kakan är väsentlig för webbplatsens funktionalitet. Besökaren kommer inte att kunna använda webbplatsen fullt ut utan kakan.

Domän: www.fmv.se
Giltig: Under sessionen
Kartlägger besökaren: Nej
Innehåller personuppgifter: Nej
Typ av kaka: Tillfällig kaka

Namn: FMVse_CookiesAccepted     

Syfte: Detta är en kaka som sätts om besökaren klickar på knappen Jag förstår i meddelandet med information om kakor som visas överst på webbplatsen.

Konsekvens utan denna kaka:Om kakan inte sätts kommer meddelandet med information om kakor att visas för besökaren överst på varje sida på webbplatsen.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 150 dagar
Kartlägger besökaren: Ja
Innehåller personuppgifter: Nej
Typ av kaka: Permanent kaka

De tredje parter som sätter kakor på fmv.se är:

  • ReacheMee, FMV:s rekryteringsverktyg som är integrerat med fmv.se 

 

Namn: __cfduid

Syfte: Kakan sätts av CloudFare används för säkerhetsinställningar. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 1 år
Innehåller personuppgifter: nej

Namn: ai_user

Syfte: Används för statistik för att mäta besök på sidan. Ingen personlig information sparas.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 1 år
Innehåller personuppgifter: nej

Namn: ai_session

Syfte: Används för statistik och utveckling. Ingen personlig information sparas.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 1 år
Innehåller personuppgifter: nej

Namn: ARRAffinity

Syfte: Nödvändig för Windows Azure Cloud Platform

Domän: www.fmv.se
Livslängd: Under session
Innehåller personuppgifter: nej

Namn: ARRAffinitySameSite

Syfte: Nödvändig för Windows Azure Cloud Platform

Domän: www.fmv.se
Livslängd: Under session
Innehåller personuppgifter: nej

På fmv.se hämtas information och funktionalitet från externa webbplatser genom att länka in vissa skriptfiler.

Användning av javascript-bilblioteket JQuery

URL: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery
Detta är ett JavaScripts-bibliotek som är standard och används för att göra webbsidor mera dynamiska.

Användning av Talande webb (på engelska Browsealoud)

URL: https://www.browsealoud.com/plus/scripts/ba.js
URL: http://babm.texthelp.com/js/urlinfo/www.fmv.se.js

Dessa två skriptfiler används för Talande Webb (BrowseAloud). Det är en funktion som läser upp texten på fmv.se för användare som har behov av att få den uppläst.

Information till besökare

Vi välkomnar diskussion och frågor om vår verksamhet. Inlägg och kommentarer som publiceras här blir allmänna handlingar. Kommentarer och inlägg som innehåller nedanstående kommer dock omedelbart att tas bort:

  • Förtal, personangrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller pornografi
  • Känsliga ärenden, t ex personärenden
  • Uppmaningar till brott
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Kommersiella budskap eller reklam
  • Kommentarer som avviker helt från ursprungsinlägg eller tidigare kommentarer

Vi förbehåller oss rätten att bedöma vad som faller inom respektive kategori.

För information om hantering av personuppgifter: www.fmv.se/om-fmv/behandling-av-personuppgifter/

Publicerad: 2020-03-05