Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Om webbplatsen

Vår strävan är att FMV:s webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt, både vad gäller teknik och innehåll. Webbsidorna är utformade för att följa internationella standarder och riktlinjer som finns gällande tillgänglighet.

Statistikverktyg

FMV använder statistikverktyget Google Analytics på fmv.se. Syftet med statistikverktyget är att få en av bild av hur besökare använder webbplatsen och därmed kunna förbättra den. Google Analytics använder kakor.

Kakor, på engelska cookies, är små textfiler som fmv.se begär att få spara på besökarens dator. Kakor används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det går också att använda informationen i kakorna för att följa hur besökaren surfar på webbplatsen. Det går inte att identifiera vem besökaren är med informationen i de kakor som används på fmv.se.

En besökare har alltid möjlighet att inte tillåta kakor genom att göra inställningar för detta i sin webbläsare. Om besökaren stänger av kakor i sin webbläsare sparas inga kakor från fmv.se. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan besökaren ta bort.

Vissa kakor på fmv.se är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de sparas temporärt på besökarens dator. De försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Om besökaren väljer att inte använda kakor på fmv.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Vad säger lagen om kakor?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem.

Mer information om kakor och vad som gäller finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Post- och telestyrelsen, PTS

Här beskrivs vilka kakor som finns på fmv.se, syftet med kakorna, konsekvensen utan kakorna samt hur de används.

Namn: ASP.NET_Sessionid

Syfte: Detta är en kaka med en tillfällig identitetskod som sätts av webbapplikationsservern. Den används för att hålla reda på vilka besök på webbplatsen som hör ihop med en viss besökares webbläsare och klient. Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och den skapas automatiskt. Informationen i kakan innehåller inte några personuppgifter. Kakan förfaller när sessionen är slut.

Konsekvens utan denna kaka: Kakan är väsentlig för webbplatsens funktionalitet. Besökaren kommer inte att kunna använda webbplatsen fullt ut utan kakan.

Domän: www.fmv.se
Giltig: Under sessionen
Kartlägger besökaren: Nej
Innehåller personuppgifter: Nej
Typ av kaka: Tillfällig kaka

Namn: FMVse_CookiesAccepted     

Syfte: Detta är en kaka som sätts om besökaren klickar på knappen Jag förstår i meddelandet med information om kakor som visas överst på webbplatsen.

Konsekvens utan denna kaka:Om kakan inte sätts kommer meddelandet med information om kakor att visas för besökaren överst på varje sida på webbplatsen.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 150 dagar
Kartlägger besökaren: Ja
Innehåller personuppgifter: Nej
Typ av kaka: Permanent kaka

De tredje parter som sätter kakor på fmv.se är:

  • Google Analytics, statistikverktyg på fmv.se
  • ReacheMee, FMV:s rekryteringsverktyg som är integrerat med fmv.se 

Namn: _utma

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att beräkna antalet unika besökare på webbplatsen. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används får FMV inte information om unika besökare på fmv.se.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 2 år
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: permanent kaka

Namn: _unam

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att spåra besökarens aktivitet på fmv.se. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller sex månader från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används kan FMV inte använda statistikverktyget.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 6 mån
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: permanent kaka

Namn: _ga

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att spåra besökarens aktivitet på fmv.se. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används kan FMV inte använda statistikverktyget.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: Under session
Kartlägger besökaren: nej
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

Namn: _gat

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Kakan används för att begränsa antalet anrop till Google Analytics om webbplatsen får väldigt mycket trafik. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller tio minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används kan FMV inte använda statistikverktyget.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: Under session
Kartlägger besökaren: nej
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

Namn: _utmb

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att beräkna antal besök på webbplatsen.Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används får FMV inte information om hur besökaren använder fmv.se.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 30 min
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

Namn: _utmc

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används tillsammans med kakan __utmb för att räkna ut om ett nytt besök görs på fmv.se. Trettio minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök i statistikverktyget. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller när webbläsaren stängs.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används får FMV inte information om hur besökaren använder fmv.se.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: under session
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

Namn: _utmt

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att samla in information om bland annat svarstider för en webbsida som besökaren vill öppna. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller efter tio minuter.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används får FMV inte information om hur besökaren använder fmv.se.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 10 min
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

Namn: _utmz

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den används för att bland annat samla in information om var besökaren kommer ifrån, vilken webbläsare som besökaren använder och hur besökaren navigerar på fmv.se. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka: Om kakan inte används får FMV inte information om hur besökaren använder fmv.se.

Domän: www.fmv.se/
Livslängd: 6 mån
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: permanent kaka

Namn: _baga 

Syfte: Detta är en kaka som sätts av statistikverktyget. Den tilldelar besökaren ett unikt ID-nummer för att möjliggöra insamling av information om besökarens aktivitet på fmv.se. Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Konsekvens utan denna kaka:
Om kakan inte används får FMV inte information om hur besökaren använder fmv.se.

Domän: www.fmv.se
Livslängd: 2 år
Kartlägger besökaren: ja
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: permanent kaka

Namn: AspxAutoDetectCookieSupport

Syfte: Detta är en kaka som sätts i funktionen Lediga jobb på fmv.se och den tillhandahålls av leverantören av rekryteringsverktyget som är integrerat med fmv.se. Kakan kontrollerar att besökaren tillåter kakor.

Konsekvens utan denna kaka: Om inte denna kaka inte sätts hos besökaren kan inte inloggning i rekryteringsverktyget göras. Funktioner i rekryteringsverktyget kommer inte heller att fungera som de ska.

Domän: web101.reachmee.com
Livslängd: En session
Kartlägger besökaren: nej
Innehåller personuppgifter: nej
Typ av kaka: tillfällig kaka

På fmv.se hämtas information och funktionalitet från externa webbplatser genom att länka in vissa skriptfiler.

Användning av javascript-bilblioteket JQuery

URL: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery
Detta är ett JavaScripts-bibliotek som är standard och används för att göra webbsidor mera dynamiska.

Användning av Talande webb (på engelska Browsealoud)

URL: https://www.browsealoud.com/plus/scripts/ba.js
URL: http://babm.texthelp.com/js/urlinfo/www.fmv.se.js

Dessa två skriptfiler används för Talande Webb (BrowseAloud). Det är en funktion som läser upp texten på fmv.se för användare som har behov av att få den uppläst.

Publicerad: 2020-03-05