Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Nya eldhandvapen

Efter ett omfattande arbete har Sverige och Finland enats om att tillsammans upphandla gemensamma vapensystem. Piplängder och tillbehör kan komma att skilja mellan länderna.

Det har länge funnits ett behov för Försvarsmakten att modernisera sina eldhandvapen. Nuvarande AK4-system har använts sedan 1960-talet och AK5 utvecklades i början av 1980-talet och har uppgraderas i olika omgångar sedan dess. Med de nya systemen får Försvarsmakten en familj av modernare och lättare vapen med bättre ergonomi och bättre justeringsmöjligheter efter kroppsstorlek.

Gemensamma vapensystem

Finland och Sverige startade inom FISE, som är det bilaterala samarbetet mellan Finland och Sverige, ett arbete med att hitta gemensamma krav på kommande vapensystem.

De system som är först ut är prickskyttevapnet och olika varianter av automatkarbin. Senare kommer även skarpskyttegevär. Alla piplängder är inte slutligt bestämda än. Det pågår även samarbete avseende automatgevär, kulspruta och granatvapen, där de två senare inte är beslutade än.

Vapensystemen har en modern design med fokus på funktionalitet och ergonomi. Stor hänsyn har tagits till justeringsmöjligheter, för att det ska passa soldater och sjömän i olika storlek och med olika proportioner.

Visning av de nya eldhandvapnen för arméstaben och alla stridsskolor på FMV:s provplats i Karlsborg.

I slutet av april 2023 hade FMV visning av de nya eldhandvapnen för arméstaben och alla stridsskolor på FMV:s provplats i Karlsborg. Här fick deltagarna en genomgång av läget i projektet och även möjlighet att provskjuta vapnen. Obs! Vapnen kommer att ha en annan färg vid leveransen till Försvarsmakten. Foto: FMV

Visning av de nya eldhandvapnen för arméstaben och alla stridsskolor på FMV:s provplats i Karlsborg.

Obs! Vapnen kommer att ha en annan färg vid leveransen till Försvarsmakten. Foto: FMV

Vapensystem som ska upphandlas:

 • Automatkarbin 24 (initalt benämd självskyddsvapen)
  Kaliber 5,56x45 med 11,5” pipa
 • Automatkarbin
  Kaliber 7,62x51 med 16” alt 18” pipa
 • Skarpskyttegevär
  Kaliber 7,62x51 med 18” alt 20” pipa
 • Prickskyttegevär
  Kaliber 8,6x70 med 27” pipa
 • Automatgevär
  Kaliber 12,7x99 ersättare AG90
 • Kulspruta
  Kaliber 7,62x51
 • Granatvapen 40 mm

Folder Nya eldhandvapen

Pågående verksamhet

FMV har nu tecknat ett ramavtal med leverantören SAKO, de vapen som ingår i avtalet är SSV, AK, SSG och PSG. Det här avtalet gäller även för Polisen, Tullverket, Säpo och Kustbevakningen. Avtalet är flexibelt så att olika piplängder och tillbehör kan väljas. Avtalet är på tio år med möjlighet till förlängning i tre sjuårsperioder.

Med start 2023 genomförs omfattande tester av varje vapentyp, där man testar såväl kvalitet som hantering och ergonomi under varierande förhållanden och i flera omgångar. Testerna genomförs både av kvalificerad testpersonal vid FMV och vid Försvarsmakten genom truppförsök. De första vapnen som levereras kommer att genomgå omfattande tester under slutet av 2023 och i början av 2024.

I arbetet med att modernisa Försvarsmaktens eldhandvapen ingår också renovering och modernisering av AG90. Den nya versionen får beteckning AG90 D.

 Automatkarbin 5.56x45

Automatkarbin 5.56x45

Automatkarbin 7.62x51

Automatkarbin 7.62x51

Prickskyttegevär TRG M10 8,6x70

Prickskyttegevär TRG M10 8,6x70

Införande i Försvarsmakten

Införande i Försvarsmakten är beräknat till 2024 för prickskyttesystemet och 2025 för automatkarbin i kaliber 5,56. Övriga system införs löpande efter det.

Tidslinje

2023 - Anskaffningsfasen startar
2023 - Tester och verifiering

2024 - Införande PSG 8,6
2024 - Införande AG 90D

2025 - Införande AK 5,56

2026 - Införande AK 7,62

Vapnen inför stegvis vid Försvarsmaktens förband, efterhand som vapnen levereras och i en turordning som bestäms av Försvarsmakten.

I samband med införandet av respektive vapensystem genomförs utbildning av Försvarsmaktens vapeninstruktörer och teknisk personal.