Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Aktuella upphandlingar

FMV har ett nytt upphandlingssystem och därmed en ny annonseringsportal. Annonsering sker via Kommers Annons.

Vad är du intresserad av?

Så håller du koll på FMV:s upphandlingar

Du registrerar dig kostnadsfritt hos Kommers Annons. Genom att ladda hem upphandlingens förfrågningsunderlag så får du automatisk avisering om eventuella ändringar, och förtydliganden av förfrågningsunderlagen, annullering samt frågor och svar.

Som potentiell anbudsgivare har du ansvaret att regelbundet kontrollera eventuella ändringar och förtydliganden av förfrågningsunderlagets dokumentation, annullering, frågor och svar. 

FMV har endast ansvar för riktigheten och exaktheten i den dokumentation som offentliggörs på Kommers Annons.

Relaterade länkar

Kommers Annons

Statlig inköpssamordning - ramavtal

Tenders Electronic Daily - TED