Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Aktuella upphandlingar

FMV har från den 5 oktober ett nytt upphandlingssystem och får därmed en ny annonseringsportal. Det innebär att FMV under en period kommer att ha annonser på två ställen, det som annonseras innan 5 oktober publiceras på e-Avrop, dock längst till 31 januari. Annonsering efter 5 oktober sker via Kommers Annons.

 

Så håller du koll på FMV:s upphandlingar

Du registrerar dig kostnadsfritt hos Kommers Annons. Genom att ladda hem upphandlingens förfrågningsunderlag så får du automatisk avisering om eventuella ändringar, och förtydliganden av förfrågningsunderlagen, annullering samt frågor och svar.

Som potentiell anbudsgivare har du ansvaret att regelbundet kontrollera eventuella ändringar och förtydliganden av förfrågningsunderlagets dokumentation, annullering, frågor och svar. 

FMV har endast ansvar för riktigheten och exaktheten i den dokumentation som offentliggörs på Kommers Annons samt e-Avrop:s webbplats.

Relaterade länkar

Kommers Annons

e-Avrop

Statlig inköpssamordning - ramavtal

Tenders Electronic Daily - TED