Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Aktuella upphandlingar

Alla våra upphandlingar publiceras och administreras av företaget e-Avrop. Där kan du beställa bevakning på aktuella upphandlingar just för din bransch. Du blir uppdaterad i god tid och kan lägga in anbud enligt förfrågningsunderlagen.

Så håller du koll på FMV:s upphandlingar

Du registrerar dig kostnadsfritt hos e-Avrop. Genom att ladda hem upphandlingens förfrågningsunderlag så får du automatisk avisering om eventuella ändringar, och förtydliganden av förfrågningsunderlagen, annullering samt frågor och svar.

Som potentiell anbudsgivare har du ansvaret att regelbundet kontrollera eventuella ändringar och förtydliganden av förfrågningsunderlagets dokumentation, annullering, frågor och svar. 

FMV har endast ansvar för riktigheten och exaktheten i den dokumentation som offentliggörs på e-Avrop:s webbplats.

Relaterade länkar

e-Avrop

Statlig inköpssamordning - ramavtal

Tenders Electronic Daily - TED