Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Lämna anbud och beställ förfrågningsunderlag

Genom att registera dig på Kommers Annons får du koll på nya upphandlingar från FMV och eventuella uppdateringar. Där kan du också beställa förfrågnings-underlaget för den upphandling du är intresserad att lägga anbud på.

Lämna anbud

Anbud lämnas i Kommers Annons enligt instruktion i annonserat förfrågningsunderlag. Det går även att lämna anbudet i pappersform och via telefax.

Anbud i pappersform ska lämnas i ett förseglat kuvert utan logotyp. Kuvertet ska märkas med:

  • anbud
  • FMV-beteckning
  • uppgift om sista datum för inkommande av anbud.

Anbud som lämnas via telefax ska vara fullständigt och ska omgående bekräftas genom ett fullständigt anbud i original som är egenhändigt undertecknat av anbudsgivaren.

Anbud adresseras till:

Försvarets materielverk
Inköpsadministrationen
115 88 STOCKHOLM

Telefax: 08 661 82 20

Anbud kan också lämnas på FMV:s godsmottagning:

Värtavägen 40
Stockholm

Godsmottagningens öppettider:
vardagar klockan 07.15 - 16.30

Vissa dagar har Godmottagningen endast öppet halva dagen, ring därför för mer information om öppettider, telefon: 08 782 46 60. Övriga tider kan anbud inlämnas hos:

FMV Centralvakten
Banérgatan 62
Stockholm


Beställ förfrågningsunderlag

Du hämtar förfrågningsunderlaget för aktuell upphandlingen på Kommers Annons webbplats, där kan du också registrera dig för att få de uppdateringar som görs. Du når Kommers Annons via länk nedan.

Kommers Annons