Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Lämna anbud och beställ förfrågningsunderlag

Genom att registera dig på e-avrop får du koll på nya upphandlingar från FMV och eventuella uppdateringar. Där kan du också beställa förfrågnings-underlaget för den upphandling du är intresserad att lägga anbud på.

Lämna anbud

Anbud lämnas i e-Avrop enligt instruktion i annonserat förfrågningsunderlag. Det går även att lämna anbudet i pappersform och via telefax.

Anbud i pappersform ska lämnas i ett förseglat kuvert utan logotyp. Kuvertet ska märkas med:

  • anbud
  • FMV-beteckning
  • uppgift om sista datum för inkommande av anbud.

Anbud som lämnas via telefax ska vara fullständigt och ska omgående bekräftas genom ett fullständigt anbud i original som är egenhändigt undertecknat av anbudsgivaren.

Anbud adresseras till:

Försvarets materielverk
Inköpsadministrationen
115 88 STOCKHOLM

Telefax: 08 661 82 20

Anbud kan också lämnas på FMV:s godsmottagning:

Värtavägen 40
Stockholm

Godsmottagningens öppettider:
vardagar klockan 07.15 - 16.30

Vissa dagar har Godmottagningen endast öppet halva dagen, ring därför för mer information om öppettider, telefon: 08 782 46 60. Övriga tider kan anbud inlämnas hos:

FMV Centralvakten
Banérgatan 62
Stockholm


Beställ förfrågningsunderlag

Du hämtar förfrågningsunderlaget för aktuell upphandlingen på e-Avrops webbplats, där kan du också registrera dig för att få de uppdateringar som görs. Du når e-Avrop via länk nedan.

e-Avrop