Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Övrig verksamhet

FMV har ett uppdrag från regeringen att hålla samman materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Men vi utför även uppdrag åt andra myndigheter. Ibland är vi statens företrädare i komplexa internationella affärer.