Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Övrig verksamhet

FMV har ett uppdrag från regeringen att hålla samman materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Men vi utför även uppdrag åt andra myndigheter. Ibland är vi statens företrädare i komplexa internationella affärer.