Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Om FMV

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Rätt materiel för ett starkare försvar

Försvarets materielverk, FMV har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi ska se till att svenska soldater, piloter och sjömän har rätt utrustning för att kunna öva och i skarpt läge kunna försvara Sverige. Det handlar om att leverera allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan till snörade kängor, hästtäcken, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Vårt mål är att leverera rätt materiel, i tid och till en kostnad som gör att skattemedel används så effektivt som möjligt.

Vi sätter samman team av medarbetare med olika kompetenser som driver våra projekt från start till leverans. Våra projekt sträcker sig från några månader till många år. Vi ser till att utrustningen utformas och anpassas så att den passar i Försvarsmaktens olika miljöer och att den är säker att använda.

Innan vi lämnar över utrustningen till Försvarsmakten testas den vid våra egna provplatser. Fordon, vapen och ledningssystem kontrolleras så att de har de tekniska egenskaper och möjligheter som kravställningen säger och att den går att använda på ett sätt som gör att Försvarsmakten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Telefon: 08 782 40 00

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-04