Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Om FMV

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Rätt materiel för ett starkare försvar

FMV, Försvarets materielverk, är en statlig myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.

Vi har funnits i 50 år, men vårt uppdrag för Sverige sträcker sig 400 år tillbaka i tiden. Från dåtidens läderkanoner till dagens rymdförsvar. Våra leveranser innehåller allt från t-shirts och maskeringsfärg till flygplan och ubåtar.

FMV styrs av riksdag och regering. Vårt uppdrag kräver att vi samverkar med andra aktörer, både inom Sverige och internationellt. Tillsammans med de andra försvarsmyndigheterna jobbar vi för att göra Sverige och världen säkrare.

Hos oss jobbar många olika människor, alla med sin unika kompetens och bakgrund. Medarbetare som tänker nytt och bättre inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det gör att vi kan leverera långsiktigt och hållbart.

Telefon: 08 782 40 00

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-04