Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Test och evaluering

FMV:s verksamhetsområde Test och evaluering har huvudansvaret för verifiering och validering av Försvarsmaktens tekniska system, inom flyg och rymd, sjö, mark och ledning. Detta genomförs på våra provplatser runtom i Sverige.

Brett utbud av resurser

Verksamhetsområde Test och evaluering, T&E är inom FMV ansvarigt för verifiering och validering, VoV, av den materiel som myndigheten anskaffar eller modifierar på uppdrag av Försvarsmakten. På våra provplatser och provkontor runtom i Sverige genomförs VoV-verksamhet inom Armé-, Marin-, Flyg-, Logistik- och Ledningssystemområdet.

Verifiering och validering är formella aktiviteter som genomförs för att säkerställa rätt kvalitet på de system som FMV levererar till Försvarsmakten.

Verifiering visar om vi ”bygger systemet rätt” och syftar till att kontrollera om det tekniska systemet uppfyller definierade systemkrav eller inte.

Har vi fått det som är beställt?

Validering visar om vi ”bygger rätt system” , det vill säga om det tekniska systemet motsvarar Försvarsmaktens behov eller inte.

Går systemet att använda som det är tänkt?

Verifiering och validering genomförs i fastställda konfigurationer. VoV-verksamhet genomförs på ett sakligt, oberoende och faktabaserat arbetssätt och omfattar att

 • Identifiera
 • Planera
 • Leda och genomföra
 • Utvärdera och rapportera

Provplatser och provkontor

Verksamheten utförs vid T&E:s provplatser i

 • Vidsel
 • Härnösand
 • Linköping
 • Karlsborg /Skövde
 • Älvdalen

samt vid T&E:s provkontor i

 • Enköping
 • Karlskrona

T&E:s huvudkontor ligger i Stockholm. Totalt arbetar cirka 330 personer inom T&E.

T&E har ett brett utbud av resurser och kompetenser för att genomföra verifiering och validering av system på olika nivåer med olika grad av komplexitet. Verksamheten utförs med stöd av fasta och mobila VoV-resurser under realistiska förhållanden och i samverkan med Försvarsmaktens personal. Vi har också anläggningar för klimat, mekanisk, elektrisk samt miljömässig verifiering och validering.

T&E säljer tillgänglig kapacitet, som inte används för FMV eller Försvarsmakten, till myndigheter och företag både inom och utanför Sverige samt övningsverksamhet till andra länders försvarsmakter.

 

Provskjutning av Robot 98 (Iris T) med hjälmsikte.

Provskjutning av Robot 98 (Iris T) med hjälmsikte.

Publicerad: 2020-03-05