Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Vidsel, Vidsel Test Range

FMV:s provplats i Vidsel har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde. Här finns erfarenhet från 60 år av verifiering och validering av militära system.

Övningsskjutning

T&E:s provplats i Vidsel har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde på totalt 1650 km². Här finns mer än 60 års erfarenhet från verifiering och validering, VoV, av militära system. 

Verksamhet

På provplats Vidsel utförs VoV-verksamhet i huvudsak inom tre områden:

  • stridsflygplan
  • luft-, land- och sjöburna robotar
  • obemannade flygande farkoster (UAV)

Vid provplatsen finns ett flertal olika resurser för verifiering och validering, VoV, för provning av flygburna vapensystem mot markmål och pansarvärns-robotsystem mot markmål. Här finns målrobotsystem och bogserade mål för VoV av jakt- och luftvärnsrobotsystem samt skjutning med automatkanon. De skjutningar som genomförs uppfyller höga säkerhets- och miljökrav, bland annat genomförs regelbundet eftersökning av metallskrot i naturen.

Inom provområdet finns en omfattande infrastruktur tillgänglig, i form av utrustning för mätning, observation och dokumentation av VoV-arbetet. Exempelvis telemetri, målföljande radar, dopplerradar, höghastighetskameror och kino-teodoliter.

Då radiostörningsnivåerna är mycket låga i hela området är provplatsen mycket lämpad för ostörd VoV-verksamhet av sensorsystem.

VoV av sjöburna system genomförs på provplatsen i Härnösand.

Arbete med målrobot
Arbete med målrobot

Publicerad: 2020-03-05