Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

Här kan du träffa oss

Vi deltar vid ett antal arbetsmarknadsdagar runt om i landet. Här kan du se var vi kommer att medverka.

Arbetsmarknadsdagar 2024

LARV 24 januari, Luleå

Träffa oss på LARV. LARV är förkortningen för Luleå arbetsmarknadsvecka som är det största årliga eventet på Luleå tekniska universitet.

LARV

Uniaden 30 januari, Umeå

Kom och träffa FMV på Uniaden. Uniaden är Sveriges bredaste arbetsmarknadsmässa.

Uniaden

Cyber Challenge 1 februari, Stockholm

Träffa oss på Cyber Challenge på Försvarshögskolan i Stockholm. Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter anordnar en cybersäkerhetstävling med syfte att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Cyber Challenge (fhs.se)

LARM 13 februari, Linköping

LARM är Linköpings teknologers arbetsmarknadsdagar är en mässa som arrangeras varje år i februari. FMV medverkar här då vi har en provplats för JAS-gripen strax utanför Linköping.

LARM (liu.se)

Career Event 14 mars, Kalmar

Kom och träffa FMV på Career Event. Mässan som årligen anordnas av studenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Career Event

Armada 19-20 november, Stockholm

Kom och träffa FMV på Armada. KTH arrangerar varje år Skandinaviens största arbetsmarknadsdag för ingenjörsstudenter, Armada.

armada.nu