Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Vår organisation

Vad är du intresserad av?

Göran Mårtensson, FMV GD

Generaldirektör Göran Mårtensson


FMV är indelat i sju verksamhetsområden och fem staber. FMV:s styrelse är ansvarig för FMV inför regeringen.

Generaldirektör Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har också varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt varit ledamot i FHS:s styrelse. För närvarande är han förutom sitt uppdrag som generaldirektör också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Organisationsschema

FMV:s sju verksamhetsområden arbetar tillsammans för att leverera den utrustning och de tjänster som försvaret behöver.

FMV:s fyra staber är generaldirektörens redskap för att styra verksamheten. Lednings- och ekonomistaben ansvarar bland annat för övergripande styrning och budgetering och samordnar planering och uppföljning i relation till övriga staber. De andra staberna ansvarar för övergripande styrning, uppföljning och stöd till övriga verksamheten inom sina respektive områden.

 • Lednings- och ekonomistab
 • HR- och kommunikationsstab
 • Infrastrukturstab
 • Juridik- och säkerhetsstab

Internrevisionens uppgift är att oberoende granska och lämna förslag till förbättringar av FMV:s processer för riskhantering, intern styrning och ledning. Internrevisionen ger råd och stöd till styrelsen och generaldirektören.

Chef för internrevisionen på FMV är Kristina Hirschfeldt.

FMV:s styrelse är ansvarig inför regeringen för myndighetens verksamhet. Styrelsen sammanträder sju gånger per år och består av:

 • ordförande Yvonne Gustafsson
 • vice ordförande, ledamot Staffan Bengtsson
 • ledamot Michael Claesson (fram till 30 september 2023)
 • ledamot Carl-Johan Edström (från 23 november 2023)
 • ledamot Ulrika Hesslow
 • ledamot Ann-Marie Eklund Löwinder
 • ledamot Caroline Ottosson (från 14 september 2023)
 • ledamot Jan Zetterdahl (fram till 31 maj 2023)
 • FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson

Vid styrelsens sammanträden deltar även representanter från personalorganisationerna Försvarsförbundet, Officersförbundet, SACO och SEKO.

I generaldirektörens ledningsgrupp sitter:

 • Göran Mårtensson, generaldirektör
 • Eva Hagwall, överdirektör
 • Mikael Frisell, chef Lednings- och ekonomistaben
 • Henrik Gaunitz, ekonomidirektör och stf chef Lednings- och ekonomistaben
 • Anders Sjöborg, chef Juridik- och säkerhetsstaben
 • Ylva Navér, chef HR- och kommunikationsstaben
 • Mats Elofsson, chef Infrastrukturstaben
 • Jonas Lotsne, chef verksamhetsområde Armémateriel
 • Fredrik Lindén, chef verksamhetsområde Marinmateriel
 • Lars Helmrich, chef verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel
 • Rebecca Ihrfors, chef verksamhetsområde Ledningssystem
 • Jennifer Skjäl Lundgren, chef verksamhetsområde Logistik
 • Anja Clausin, chef verksamhetsområde Marknad och inköp
 • Johan Axelsson, chef verksamhetsområde Test och evaluering
 • Peter Åberg Linder, presschef