Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Vår organisation

Vad är du intresserad av?

Göran Mårtensson, FMV GD

Generaldirektör Göran Mårtensson


FMV är indelat i sju verksamhetsområden och fem staber. FMV:s styrelse är ansvarig för FMV inför regeringen.

Generaldirektör Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har också varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt varit ledamot i FHS:s styrelse. För närvarande är han förutom sitt uppdrag som generaldirektör också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Organisationsschema

FMV organisation

FMV:s sju verksamhetsområden arbetar tillsammans för att leverera den utrustning och de tjänster som försvaret behöver.

FMV:s fem staber är generaldirektörens redskap för att styra verksamheten. Ledningsstaben ansvarar bland annat för övergripande styrning och budgetering och samordnar planering och uppföljning i relation till övriga staber. De andra staberna ansvarar för övergripande styrning, uppföljning och stöd till övriga verksamheten inom sina respektive områden.

 • Ledningsstab
 • Ekonomistab
 • HR- och Kommunikationsstab
 • Infrastrukturstab
 • Juridik- och säkerhetsstab

FMV:s styrelse är ansvarig inför regeringen för myndighetens verksamhet. Styrelsen sammanträder sex gånger per år och består av:

 • Ordförande Yvonne Gustafsson
 • Vice ordförande, ledamot Staffan Bengtsson
 • Ledamot Michael Claesson
 • Ledamot Ulrika Hesslow
 • Ledamot Ann-Marie Eklund Löwinder
 • Ledamot Jan Zetterdahl
 • FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson

Vid styrelsens sammanträden deltar även representanter från personalorganisationerna Försvarsförbundet, Officersförbundet, SACO och SEKO.

I generaldirektörens ledningsgrupp sitter:

 • Göran Mårtensson, generaldirektör
 • Eva Hagwall, överdirektör
 • Mikael Frisell, chef Ledningsstaben
 • Anders Sjöborg, chef Juridik- och säkerhetsstaben
 • Henrik Gaunitz, chef Ekonomistaben
 • Ylva Navér, chef HR- och kommunikationsstaben
 • Mats Elofsson, chef Infrastrukturstaben
 • Jonas Lotsne, chef verksamhetsområde Armémateriel
 • Patric Hjorth, chef verksamhetsområde Marinmateriel
 • Lars Helmrich, chef verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel
 • Rebecca Ihrfors, chef verksamhetsområde Ledningssystem
 • Jennifer Skjäl Lundgren, chef verksamhetsområde Logistik
 • Anja Clausin, chef verksamhetsområde Marknad och inköp
 • Johan Axelsson, chef verksamhetsområde Test och evaluering
 • Peter Åberg Linder, presschef