Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Vår organisation

Generaldirektör Göran Mårtensson


FMV är indelat i sju verksamhetsområden och fem staber. FMV:s styrelse är ansvarig för FMV inför regeringen.

Generaldirektör Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har också varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt varit ledamot i FHS:s styrelse. För närvarande är han förutom sitt uppdrag som generaldirektör också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Organisationsschema

FMV:s sju verksamhetsområden arbetar tillsammans för att leverera den utrustning och de tjänster som försvaret behöver.

FMV:s fem staber är generaldirektörens redskap för att styra verksamheten. Ledningsstaben ansvarar bland annat för övergripande styrning och budgetering och samordnar planering och uppföljning i relation till övriga staber. De andra staberna ansvarar för övergripande styrning, uppföljning och stöd till övriga verksamheten inom sina respektive områden.

 • Ledningsstab
 • Ekonomistab
 • HR- och Kommunikationsstab
 • IT-stab
 • Juridik- och säkerhetsstab

Från den 1 juli 2021 tillträder Ulrika Hesslow, stf generaldirektör vid Svenska Kraftnät, och Ann-Marie Eklund Löwinder, IT-direktör vid Internetsstiftelsen, som nya ledamöter i FMV:s styrelse. Förordnandet gäller till den 30 juni 2024. De ersätter vice ordförande Susanne Ås Sivborg och ledamot Anna Nilsson-Ehle.

FMV:s styrelse är ansvarig inför regeringen för myndighetens verksamhet. Styrelsen sammanträder sex gånger per år och består av:

 • Ordförande Yvonne Gustafsson
 • Vice ordförande och ledamot Susanne Ås Sivborg
 • Ledamot Britt Bohlin
 • Ledamot Staffan Bengtsson
 • Ledamot Anna Nilsson-Ehle
 • Ledamot Jan Zetterdahl
 • Ledamot Michael Claesson
 • FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson
 • Ledamöter från personalorganisationerna Försvarsförbundet, Officersförbundet, SACO och SEKO

I generaldirektörens ledningsgrupp sitter:

 • Göran Mårtensson, generaldirektör
 • Eva Hagwall, överdirektör
 • Mikael Frisell, chef verksamhetsområde Armémateriel
 • Ingela Mathiasson, chef verksamhetsområde Flygmateriel
 • Patrik Hjorth, chef verksamhetsområde Marinmateriel
 • Rebecca Ihrfors, chef verksamhetsområde Ledningssystemmateriel
 • Anja Clausin, chef verksamhetsområde Marknad och inköp
 • Fredrik Bergman, chef verksamhetsområde Test och evaluering
 • Jennifer Skjäl Lundgren, chef verksamhetsområde Logistik
 • Boel Enjin, chef Ekonomistaben
 • Eva Nelson, chef HR- och kommunikationsstaben
 • Anders Sjöborg, chef Juridik- och säkerhetsstaben
 • Mats Elofsson, tillförordnad chef IT-staben
 • Henrik Hedberg, presschef