Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Vår organisation

Generaldirektör Göran Mårtensson


FMV är indelat i sju verksamhetsområden och fem staber. FMV:s styrelse är ansvarig för FMV inför regeringen.

Generaldirektör Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har också varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt varit ledamot i FHS:s styrelse. För närvarande är han förutom sitt uppdrag som generaldirektör också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Organisationsschema

FMV:s sju verksamhetsområden arbetar tillsammans för att leverera den utrustning och de tjänster som försvaret behöver.

 • Armémateriel
 • Marinmateriel
 • Flygmateriel
 • Ledningssystem
 • Logistik
 • Test och evaluering
 • Marknad och inköp

FMV:s fem staber är generaldirektörens redskap för att styra verksamheten. Ledningsstaben ansvarar bland annat för övergripande styrning och budgetering och samordnar planering och uppföljning i relation till övriga staber. De andra staberna ansvarar för övergripande styrning, uppföljning och stöd till övriga verksamheten inom sina respektive områden.

 • Ledningsstab
 • Ekonomistab
 • HR- och Kommunikationsstab
 • IT-stab
 • Juridik- och säkerhetsstab

FMV:s styrelse är ansvarig inför regeringen för myndighetens verksamhet. Styrelsen sammanträder fem gånger per år.

Från och med 1 juli 2019 är Yvonne Gustafsson ordförande i FMV:s styrelse. Från den 1 juni 2020 utgörs FMV:s styrelse av följande personer:

 • Ordförande Yvonne Gustafsson
 • Vice ordförande och ledamot Susanne Ås Sivborg
 • Ledamot Britt Bohlin
 • Ledamot Staffan Bengtsson
 • Ledamot Anna Nilsson-Ehle
 • Ledamot Jan Zetterdahl
 • Ledamot Michael Claesson (tillträdde 1 oktober 2020)
 • FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson

Ledamöter från personalorganisationerna Försvarsförbundet, Officersförbundet, SACO och SEKO.