Organisation

Generaldirektör Göran Mårtensson


FMV är indelat i åtta verksamhetsområden och fem staber. FMV:s styrelse är ansvarig för FMV inför regeringen.

Generaldirektör Göran Mårtensson

Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har också varit Försvarsmaktens produktionschef och insatschef samt varit ledamot i FHS:s styrelse. För närvarande är han förutom sitt uppdrag som generaldirektör också ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Organisationsschema

FMV:s åtta verksamhetsområden arbetar tillsammans för att leverera den utrustning och de tjänster som försvaret behöver.

 • Armémateriel
 • Marinmateriel
 • Flygmateriel
 • Ledningssystemmateriel
 • Logistik
 • Test och Evaluering
 • GRIPEN
 • Marknad och Inköp

FMV:s fem staber är generaldirektörens redskap för att styra verksamheten. Ledningsstaben ansvarar bland annat för övergripande styrning och budgetering och samordnar planering och uppföljning i relation till övriga staber. De andra staberna ansvarar för övergripande styrning, uppföljning och stöd till övriga verksamheten inom sina respektive områden.

 • Ledningsstab
 • Ekonomistab
 • HR- och Kommunikationsstab
 • IT-stab
 • Juridik- och säkerhetsstab

FMV:s styrelse är ansvarig inför regeringen för myndighetens verksamhet. Styrelsen sammanträder fem gånger per år.

Från och med juli 2019 är Yvonne Gustafsson ordförande. För perioden 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020 har regeringen utsett följande personer till ledamöter:

 • Ordförande Yvonne Gustafsson
 • Ledamot och vice ordförande Susanne Ås Sivborg
 • Ledamot Anna Nilsson-Ehle
 • Ledamot Jan Thörnqvist
 • FMV:s generaldirektör, Göran Mårtensson
 • Ledamöter från personalorganisationerna, SEKO, Offficersförbundet, Försvarsförbundet och SACO