Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Request for information, RFI

En Request for information, RFI, är ett sätt för FMV att samla in information om vilka produkter och tjänster som marknaden kan erbjuda.

 

 

Vad är du intresserad av?

En typ av marknadsundersökning

En RFI är en typ av marknadsundersökning där du får möjlighet att beskriva dina tjänster eller produkter. Det kan resultera i att FMV tar fram ett komplett förfrågningsunderlag till en kommande upphandling.

FMV har dock inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI.

FMV:s aktuella RFI:er finns tillgängliga på webbplatsen Kommersannons.se/FMV