Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

Arbeta på FMV

Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin.

Vad är du intresserad av?

Hos oss jobbar ingenjörer, jurister, ekonomer, inköpare, projektledare och många andra med komplexa projekt i teknikens framkant och upphandlingar som ställer krav på teknisk och affärsmässig kompetens. Som anställd hos oss ger bredden i vårt uppdrag dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, olika typer av arrangemang och verksamhet.

I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till hästtäcken, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar.

Välkommen att bli en del av FMV.

Vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger förtroende. Det är FMV:s värdegrund. Värdegrunden ska vara en ledstjärna för oss som arbetar på FMV och det är så vi ska uppfatta varandra i det dagliga arbetet och det är så vi ska uppfattas av ägare, kunder och andra intressenter.

Vi skapar nytta

- Utgår från vad som skapar nytta för kunden i våra prioriteringar
- Är kostnadsmedvetna
- Levererar i tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet

Vi gör det möjligt

- Känner och förstår vår kund och dess verksamhet och behov
- Agerar för att bidra till helheten och arbeta tillsammans
- Är proaktiva och tar initiativ
- Ger möjligheter för våra medarbetare att utvecklas

Vi bygger förtroende

- Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende
- Levererar försvarslogistik när och där den behövs
- Är en kompetent och effektiv myndighet

Statens värdegrund

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Verksamheter och professioner kan skilja sig åt, men den grundläggande utgångspunkten är den samma.

De sex principerna är:

- Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet
- Åsiktsfrihet
- Respekt för lika värde, frihet och värdighet
- Effektivitet och service

Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden här.

Som statligt anställd har du en trygg anställning samt flera förmåner som möjligör ett hållbart arbetsliv.

Kompetensutveckling och karriär

Medarbetare på FMV får stora möjligheter till kompetensutveckling genom ett brett utbildningsutbud med möjlighet att gå såväl interna som externa utbildningar. På FMV finns ett stort antal kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och på så sätt sker även en stor del av lärandet i det dagliga arbetet.

Motion och friskvårdsbidrag

Du får använda betald arbetstid till någon form av motion i den mån det medges av verksamheten. På FMV finns även lokala föreningar som anordnar lokala aktiviteter och på vissa arbetsorter finns fri tillgång till gym och gruppträning. Varje vecka kommer också fruktkorgar till alla FMVs kontor.

FMV erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per kalenderår och erbjuder mänger av rabatter och förmåner i vår friskvårdsportal.

Om du blir sjuk

Du som medarbetare har möjlighet att gå på läkarbesök under betald arbetstid. Dessutom får du ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och för en del av kostnaden när du går till läkare.

Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom.

FMV har avtal med företagshälsovård på samtliga arbetsorter.

Individuell lön

På FMV har vi individuell lönesättning som utgår från det ansvar du som medarbetare har i ditt arbete, svårighetsgraden i arbetet samt hur du utför arbetet. Vid nyanställning tar vi hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.

Som anställd på FMV har du möjlighet att avstå semesterdagar eller lön till förmån för extra pensionsinsättning. Du kan även avstå semesterdagar till förmån för högre lön.

Semester och flexibel arbetstid

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Hur många dagar du får ditt första år beror på när du började din anställning. Beroende på din ålder får du 28, 31 eller 35 semesterdagar per år.

För att ge medarbetarna möjlighet att kombinera det professionella med det privata erbjuder FMV flexibla arbetstider utifrån verksamhetens krav och individens behov. I samband med helgdagar har FMV dagar som har antingen förkortad arbetsdag eller är helt arbetsfria.

Om du får barn

Som anställd på FMV får du i upp till 360 dagar en kompletterande ersättning på minst 10 % under tiden du tar ut föräldrapenning för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Du har också möjlighet att arbeta deltid fram till att ditt barn fyller 12 år.

Ledighet med bibehållen lön

Som anställd får du möjlighet till ledighet med lön vid viss frånvaro, till exempel vid flytt och vid särskilda angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Terminalglasögon/arbetsglasögon

Du som medarbetare har rätt till terminalglasögon om du har behov av det. Vi bekostar både synundersökning och arbetsglasögon med båge ur särskilt sortiment.

Pension

Hos oss får du, utöver din allmänna pension och premiepension, också tjänstepension. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Om du tidigare har varit anställd på FMV och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd kan du anmäla anspråk på företrädesrätten. Du kan då ha företrädesrätt till återanställning i hela FMV, eller i de geografiska områden som du själv önskar.

Vi som myndighet har ett krav på oss att tillkännage beslutet om vem som fått en tjänst hos oss. Du hittar informationen här Beslut om anställning (fmv.se)

Hur man överklagar beslut

Om du vill överklaga ett beslut om en anställning vill vi att du skriver ett brev till oss. Adressen är FMV, 115 88 Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet publicerades, annars kan överklagandet inte prövas.