Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Arbeta på FMV

Vi befinner oss i en spännande tid. Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin.

I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till hästtäcken, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Hos oss jobbar ingenjörer, jurister, ekonomer, inköpare, projektledare och många andra med komplexa projekt i teknikens framkant och upphandlingar som ställer krav på teknisk och affärsmässig kompetens. Som anställd hos oss ger bredden i vårt uppdrag dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, olika typer av arrangemang och verksamhet.

Välkommen att bli en del av FMV.

Individuell lön

På FMV har vi individuell lönesättning som utgår från det ansvar du som medarbetare har i ditt arbete, svårighetsgraden i arbetet samt hur du utför arbetet. Vid nyanställning tar vi hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.

Som anställd på FMV har du möjlighet att avstå semesterdagar eller lön till förmån för extra
pensionsinsättning. Du kan även avstå semesterdagar till förmån för högre lön.

Semester och flexibel arbetstid

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Hur många dagar du får ditt första år beror på när du började din anställning. Beroende på din ålder får du 28, 31 eller 35 semesterdagar per år.

För att ge medarbetarna möjlighet att kombinera det professionella med det privata erbjuder FMV flexibla arbetstider utifrån verksamhetens krav och individens behov. I samband med helgdagar har FMV dagar som har antingen förkortad arbetsdag eller är helt arbetsfria.

Kompetensutveckling och karriär

Medarbetare på FMV får stora möjligheter till kompetensutveckling genom ett brett utbildningsutbud med möjlighet att gå såväl interna som externa utbildningar. På FMV finns ett stort antal kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och på så sätt sker även en stor del av lärandet i det dagliga arbetet.

Ledighet med bibehållen lön

Som anställd får du möjlighet till ledighet med lön vid viss frånvaro, till exempel vid flytt och vid särskilda angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Om du får barn

Som anställd på FMV får du i upp till 360 dagar en kompletterande ersättning på minst 10 % under tiden du tar ut föräldrapenning för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Du har också möjlighet att arbeta deltid fram till att ditt barn fyller 12 år.

Om du blir sjuk

Du som medarbetare har möjlighet att gå på läkarbesök under betald arbetstid. Dessutom får du ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och för en del av kostnaden när du går till läkare.

Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom.

FMV har avtal med företagshälsovård på samtliga arbetsorter.

Motion och friskvårdsbidrag

Du får använda betald arbetstid till någon form av motion i den mån det medges av verksamheten. På FMV finns även lokala föreningar som anordnar lokala aktiviteter och på vissa arbetsorter finns fri tillgång till gym och gruppträning. Varje vecka kommer också fruktkorgar till alla FMVs kontor.

FMV erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per kalenderår och erbjuder mänger av rabatter och förmåner i vår friskvårdsportal.

Terminalglasögon/arbetsglasögon

Du som medarbetare har rätt till terminalglasögon om du har behov av det. Vi bekostar både synundersökning och arbetsglasögon med båge ur särskilt sortiment.

Pension

Hos oss får du, utöver din allmänna pension och premiepension, också tjänstepension. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Om du tidigare har varit anställd på FMV och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd kan du anmäla anspråk på företrädesrätten. Du kan då ha företrädesrätt till återanställning i hela FMV, eller i de geografiska områden som du själv önskar.

Vi som myndighet har ett krav på oss att tillkännage beslutet om vem som fått en tjänst hos oss. Information om vilka tjänster vi tillsatt, vem som fått erbjudande, samt från och med när personen blir anställd, finns tillgänglig i FMV:s reception på Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm. Beslutet finns tillgängligt i tre veckor.

Hur man överklagar beslut

Om du vill överklaga ett beslut om en anställning vill vi att du skriver ett brev till oss. Adressen är FMV, 115 88 Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet publicerades, annars kan överklagandet inte prövas.