Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Ledningsstödsystem Mark

LSS Mark är det taktiska ledningsstödsystemet för markförbanden, som införs förbandsvis i Försvarsmakten med start i armén. Systemet kommer att installeras i markförbandens plattformar, som till exempel bandvagnar och stridsvagnar.

Ledas i fält

Ledningsstödsystem Mark, LSS Mark, är det sammantagna system av system som möjliggör att krigsförbanden, inom alla stridskrafters rörliga markförband, kan ledas i fält från divisionschef till soldat.

LSS Mark omfattar bland annat ledningsplatser, plattformar, bär-, sambands- och informationssystem, strömförsörjning, driftsstöds- och underhållssystem samt utbildnings- och träningssystem. Utöver det omfattas även den underhållsorganisation och de förråd och anläggningar som systemet kräver. Där har Försvarsmakten och Fortifikationsverket viktiga uppgifter i samverkan med FMV, för att ge det nya systemet bra drift-, utbildnings- och förrådsförutsättningar.

Första versionen finns ute

Sedan tidigare finns en första version, LSS Mark 1.5, som är baserad på trotjänaren Radio 180, vid stabsplatser på brigad- och bataljonsnivå inom armén. Den nya versionen, 2.0, bygger på ett IP-baserat transmissionsnät, där en helt ny och världsledande Radio 570 med moderna vågformslösningar utgör grunden. Det nya ledningsstödsystemet har helt ny prestanda, vilket gör det möjligt att införa ledningsstödsystemet på större bredd och djup i krigsorganisationen, det vill säga att fler användare kommer att kunna nyttja systemet. Utöver nya förmågor och fler användare införs även nya ledningsplattformar som stödjer en rörligare ledning och ger bättre skydd mot fientlig påverkan.

LSS Mark 2.0 levererades till ett mindre antal grundutbildningsförband under 2021 för att möjliggöra kompetensuppbyggnad, metodutveckling och utbildning av instruktörer i Försvarsmakten. Det har mottagits väl av användarna.  

Inne i fordon

Ledningsutrymme i ett stridsledningsfordon. Foto: Pernilla Sundholm, FMV.

Radio

Operatörspanel . Foto: Pernilla Sundholm, FMV.

Soldat med hjälm

Soldat vid operatörspanel. Foto: Pernilla Sundholm, FMV.

Skärm

Exempel på operatörspanel i ett pansarfordon. Foto: Pernilla Sundholm, FMV.

Ständig utveckling

För att LSS Mark ska vara relevant mot den aktuella hotbilden, kommer systemet vara under ständig utveckling och levereras i nya systemversioner över hela sin livslängd. Utvecklingen sker i utvecklingspaket där funktionaliteten utvecklas ungefär vartannat år, enligt en plan överenskommen med Försvarsmakten. I utvecklingen ligger också att integrera ledningsstödsystemet med sensorer och vapensystem för att korta tiden från upptäckt till verkan.

Förbandsleveranser

LSS Mark levereras successivt till krigsförband i en takt om cirka fyra bataljoner om året.

Att leverera till kompletta krigsförband är en viktig del i att upprätthålla Försvarsmaktens beredskap.

För att stödja den höga införandetakten har FMV utvecklat en designprocess som involverar användare och krigsförbandsbyggare ur Försvarsmakten. Detta för att fånga verksamhetsbehov, vilket ska resultera i ett för krigsförbandet lämpligt införande av LSS Mark.

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2022-10-19