Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Nordisk stridsuniform

Efter en omfattande utvärdering med bland annat labb- och användartester blev det en europeisk lösning som vann upphandlingen av den nordiska stridsuniformen, där kamouflagemönstret är det enda som kommer att skilja mellan länderna.

Gemensamt uniformssystem

Danmark, Finland, Norge och Sverige startade Nordic Combat Uniform-projektet. Det genomförs som en del av NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation.

De fyra nordiska länderna enades om förutsättningarna för det nya uniformssystemet. Där ingår allt från underkläder till ytterplagg i olika konfigurationer. Däremot ingår inte hjälmar, handskar, kängor och den personliga skyddsutrustningen.

Efter en sammanvägning av användartester, labbtester och anbudshandlingar undertecknade fyra nordiska länder den 8 februari 2022 ett gemensamt ramavtal med den norska leverantören Oskar Pedersen AS om leverans av det gemensamma stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform System, NCU

Det enda som kommer att skilja ländernas uniformer åt när de börjar levereras till Danmark, Finland, Norge och Sverige är kamouflagemönstret.  

Det samlade värdet av hela NCU-projektet under den sjuåriga kontraktsperioden 2022 – 2029 uppgår som mest till 425 miljoner Euro för samtliga fyra länder.

Mia Nilsson, projektledare vid FMV och Magnus Hallberg Försvarsmakten.

FMV:s projektledare Mia Nilsson har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning, Magnus Hallberg.

Samarbetet mellan länderna ger oss en stor beställningsvolym och lägger grunden för konkurrens och hög kvalitet.

Mia Nilsson
Projektledare

Timeline

2016 - Kick off för projektet
2017 -  Förkvalificering
2018 - Fastställande av anbudsdokumentation inklusive funktionella krav och inbjudan till förkvalificerade att lämna anbud. Förhandlingar.
2019 - Februari - uppdaterat anbud. Utvärdering och urval. Maj - Inbjudan till brukartester, beställning av testuniformer.
2020 - 400 soldater i fyra länder genomför fälttester av leverantörernas uniformslösningar under sex månader
2020 - Utvärdering av soldat-enkäter, labb-tester och anbudshandlingar under höst och vinter. 
2022 - Vinnande anbud presenteras och avtal tecknas med leverantör under första kvartalet.
2024 - Slutleverans av första avropet till Sverige i slutet av året. Ramavtalet gör det möjligt med löpande avrop till 2029.

De nordiska länderna kommer att få ett modernt, funktionellt och flexibelt stridsuniformsystem för att tillgodose sina soldaters behov i de tuffa nordiska klimatförhållandena.

Uniformssystemet har en design med fokus på funktionalitet och passform. Tillsammans med stort utbud av storlekar gör att det kommer att passa män och kvinnor med många olika kroppstyper.

Ett system, en design, men nationellt kamouflage

De fyra nordiska länderna enades i början av projektet om funktionella krav som anbudsgivarna skulle fylla med sina egna lösningar.

Uniformssystemet ska vara anpassat till nordisk och europeisk miljö, men också mycket kalla vintermiljöer samt extremt varma förutsättningar som öken och djungel som kan vara fallet i samband med internationella insatser.

En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner Euro har det attraherat leverantörer från hela världen vilket har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet för insatta medel.

Utvärdering i flera steg

Under vintern och våren 2020 genomfördes tester där 400 soldater från de fyra nordiska länderna deltog. Soldaterna använde uniformen dagligen och i samband med övningar under flera olika årstider och skilda miljöer.

I maj 2020 summerades soldaternas synpunkter utifrån enkäter som de regelbundet fyllt i. Detta analyserades tillsammans med labb-tester och sammanställdes till en teknisk bedömning av uniformssystemen. Ett viktigt krav var att systemet skulle vara anpassat till både män och kvinnor i alla militära uppgifter.

Den tekniska bedömningen låg tillsammans med anbuden från leverantörerna till grund för beslutet om vem som fick uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen.

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05