Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Nordisk stridsuniform

De fyra nordiska länderna har enats om funktionella krav på ett gemensamt stridsuniformssystem. FMV driver den svenska delen av den gemensamma upphandlingen som siktar på att skriva avtal med vinnande leverantör under första kvartalet 2022.

Gemensamt uniformssystem

Danmark, Finland, Norge och Sverige startade Nordic Combat Uniform-projektet, det genomförs som en del av NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation.

De fyra nordiska länderna har enats om förutsättningarna för det nya uniformssystemet. Där ingår allt från underkläder till ytterplagg i olika konfigurationer; nordisk, europeisk, djungel och öken. Däremot ingår inte hjälmar, handskar, kängor och den personliga skyddsutrustningen.

Vinnande anbud får leverera den gemensamma nordiska stridsuniformen. Det enda som kommer att skilja dem åt är kamouflagemönstret. Beslutet om vilken leverantör som får uppdraget att leverera till Danmark, Finland, Norge och Sverige kommer att tas under tredje kvartalet 2021 efter en sammanvägning av användartester, labbtester och anbudshandlingarna. De första leveranserna till Sverige beräknas ske 2023.

Det samlade värdet av hela NCU-projektet under den sjuåriga kontraktsperioden 2021 – 2027 uppgår som mest till 425 miljoner Euro för samtliga fyra länder.

Mia Nilsson, projektledare vid FMV och Magnus Hallberg Försvarsmakten.

FMV:s projektledare Mia Nilsson har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning, Magnus Hallberg.

Samarbetet ger oss en stor beställningsvolym och lägger grunden för konkurrens och hög kvalitet.

Mia Nilsson
Projektledare

Timeline

2016 - Kick off för projektet
2017 -  Förkvalificering
2018 - Fastställande av anbudsdokumentation inklusive funktionella krav och inbjudan till förkvalificerade att lämna anbud. Förhandlingar.
2019 - Februari - uppdaterat anbud. Utvärdering och urval. Maj - Inbjudan till brukartester, beställning av testuniformer.
2020 - 400 soldater i fyra länder genomför fälttester av leverantörernas uniformslösningar under sex månader
2020 - Utvärdering av soldat-enkäter, labb-tester och anbudshandlingar under höst och vinter. 
2022 - Vinnande anbud presenteras och avtal tecknas med leverantör under första kvartalet.
2022 - Första leverans i slutet av året

Det känns bra att vara med och påverka valet av ny uniform genom de synpunkter vi ger under testerna.

William, Tilde, Viktor och Amanda Amf 1
Fyra av cirka hundratalet svenska soldater som är med och testar leverantörernas förslag till ny stridsuniform.

Fyra testare i Nordisk stridsuniform

Fyra leverantörer har sytt upp provkollektioner som nu testas av 400 soldater i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nordisk stridsuniform modellering
Nordisk stridsuniform modellering
Nordisk stridsuniform modellering
Nordisk stridsuniform modellering

Tester i fyra länder

Under vintern och våren 2020 genomförs tester där 400 soldater från de fyra nordiska länderna deltar. Soldaterna kommer att använda uniformen dagligen och i samband med övningar under flera olika årstider och skilda miljöer.

I maj 2020 summeras soldaternas synpunkter utifrån enkäter som de regelbundet fyllt i. Detta analyseras tillsammans med labb-tester och sammanställs till en teknisk bedömning av uniformssystemen. Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både män och kvinnor i alla militära uppgifter.

Den tekniska bedömningen kommer tillsammans med anbuden från leverantörerna att ligga till grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen.

 

Ett system, en design, men nationellt kamouflage

De fyra nordiska länderna har enats om funktionella krav som kommer resultera i ett gemensamt stridsuniformssystem där endast ytterplaggens kamouflage-mönster kommer vara olika.

Uniformssystemet kommer att vara anpassat till nordisk och europeisk miljö, men också mycket kalla vintermiljöer och extremt varma förutsättningar som öken och djungel.

En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner Euro har det attraherat leverantörer från hela världen vilket har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet för insatta medel.