Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Förmågan till havs

De nya ytstridsfartygen ska kunna verka i hela konfliktskalan. Ha förmågan att verka på och under vattenytan samt i luften och kunna möta hot i alla de domänerna.

Nya ytstridsfartyg
Till nästa del på sidan