Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jakt, attack och spaning

JAS 39 Gripen är ett av Sveriges mest komplexa industriprojekt som ständigt vidareutvecklas och idag är ett av världens mest avancerade stridsflygsystem.

JAS 39 Gripen
Till nästa del på sidan