Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Ett samhälle i ett rör

Att designa en ubåt är oerhört komplext. Den ska verka som underrättelseplattform, kunna genomföra anfalls- och specialoperationer, men också vara en arbetsplats, restaurang och ge möjlighet till träning, vila och återhämtning för besättningen under långa uppdrag. Allt detta och ännu mer i en väldigt begränsad volym.

Projekt Ubåt A 26
Till nästa del på sidan