Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Tekniksamarbete

När FMV anskaffar nya pansarterrängbilar sker det i ett samarbete med Finland, Estland och Lettland. Tillsammans utvecklar länderna en gemensam pansarterrängbil som är robust och lätt att underhålla. En del teknik, som individuell hjulupphängning, hämtas från svenska högteknologiska Pansarterrängbil 360.

Nya pansarterrängbilar
Till nästa del på sidan