Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Se, hör och känn utan att synas

Med utplacerade sensorer kan ett förband hålla koll på omgivningen utan att vara på plats vid alla punkter.

Taktiskt modulärt marksensorsystem
Till nästa del på sidan