Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Innovativt underhåll

Samtidigt som vi utvecklar den helt nya JAS 39E Gripen så underhåller och uppgraderar vi den nuvarande JAS 39 C/D Gripen. På så vis möter vi det svenska försvarets behov, nu och i framtiden.

JAS 39 Gripen
Till nästa del på sidan