Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Ökad snabbhet och skydd

När magasinen är laddade kan besättningen i den nya granatkastarpansarbandvagnen sköta alla funktioner skyddade i vagnen.

Granatkastarpansarbandvagn 90

Välkommen till Försvarets materielverk

Aktuellt inom FMV