Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Ett hållbart försvar

Försvaret av Sverige ska ske till så liten miljöpåverkan som möjligt. Den påverkan som uppstår på grund av försvarets verksamhet kommer främst från utrustning som FMV levererar. Därför är vårt arbete i materielprocessen viktigt för hela försvarets miljöprestanda. Vi ställer miljökrav på materielsystemen och arbetar aktivt och långsiktigt med miljöfrågor.

Miljöarbete

Välkommen till Försvarets materielverk

Aktuellt inom FMV