Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Ubåtsjakten

Östersjöns grunda vatten med dess topografi och botten försvårar ubåtsjakt. Det bräckta vattnet, skärgårdarnas komplexitet och den intensiva sjötrafiken gör det inte lättare. Torped 47 utvecklas för ubåtsjakt i just den här miljön.

Lediga jobb

Välkommen till Försvarets materielverk

Aktuellt inom FMV