Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Testar gränserna

Försvarsmaterielen provas för att ta reda på var gränserna går. Proven hos Test och evaluering ger svar på om utrustningen svarar upp mot de krav som ställts och om den kan användas på det sätt och i den miljö som det är tänkt.

Test och evaluering

Välkommen till Försvarets materielverk

Aktuellt inom FMV