Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Från beställning till avtal

När FMV utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten behövs kommersiell kompetens. Detta för att se till att upphandlingarna ger de varor och tjänster som efterfrågas, till så bra kommersiella villkor som möjligt.

Upphandling
Till nästa del på sidan