Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar ramavtal för hjullastare

FMV har tecknat ett ramavtal med Swecon anläggningsmaskiner AB för anskaffning av hjullastare, samt kringutrustning, till hela Försvarsmakten. Avtalet innehåller även stöd från industrin för att öka försörjningstryggheten i både kris och krig. Avtalets löptid är på sju år och beräknas till ett värde om 1,2 miljarder kronor.

Hjullastare. Foto: FMV

Hjullastare. Foto: FMV

Hjullastare. Foto: Swecon

Hjullastare. Foto: Swecon

Avtalet innefattar sex olika hjullastarmodeller, L35 till och med L150, tillhörande redskap samt reservdelar.

– Ramavtalet mellan FMV och Swecon medför ett utökat och fördjupat samarbete mellan parterna som i förlängningen ökar försörjningstryggheten till Försvarsmakten, säger projektledare Linus Harenius, FMV.

Hjullastarsystemet används inom hela Försvarsmakten och ingår som komponent i bland annat logistik, fältarbeten samt flygets banhållning i alla beredskapsgrader. Systemet utför alla typer av lyft vid pallhantering, till exempel ammunition och förnödenheter, snöplogning av vägar och flygfält samt schaktning av grus och jord inom Försvarsmaktens verksamhet.

– FMV vill teckna så långsiktiga avtal som möjligt, som tryggar vår leveransförmåga åt Försvarsmakten under en lång tid framöver, säger Elin Ingerby, enhetschef på FMV.

FMV har också genomfört beställning ur ramavtalet på cirka 210 miljoner kronor med beräknad leverans under 2024 och 2025.

Swecon Anläggningsmaskiner AB är Volvo CE:s återförsäljare i Sverige.

Publicerad: 2024-04-24