Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Archer

Artillerisystemet Archer innebär en ny dimension inom precisionsbekämpning över stora ytor. Det helautomatiska laddningssystemet och nytt längre eldrör ger hög eldhastighet och stor räckvidd. Samtidigt som operatörerna är skyddade i hytten.

Helautomatisk och autonom

En uppdaterad haubits med automatiskt laddningssystem på en Volvodumper ger möjlighet till snabb gruppering, eldgivning och omgruppering.

Archers pjässystem är helt automatiskt och autonomt, det vill säga alla system för artilleriskjutning är integrerade.

Pjässystemet är en renoverad och förbättrad utgåva av den tidigare Bofors-tillverkade Fälthaubits 77B. Den största skillnaden är det helautomatiska laddningssystemet samt nytt längre eldrör.

Pjässystemet har hög eldhastighet och stor räckvidd. Förmåga finns att avfyra olika typer av granater såsom rök-, lys- och spränggranat samt granaterna Bonus och Excalibur.

Snabb och säker

Det skjutande systemet är integrerat på en Volvo dumper A30E. Möjligheterna till snabb förflyttning och snabb avfyring gör systemet framgångsrikt och ökar förbandets säkerhet. Grupperingstiden är mindre än 30 sekunder, mot tidigare 10 minuter.

Dumpern A30E är förlängd för att möjliggöra placering av kanonen och till viss del modifierad för att tillgodose Försvarsmaktens behov. Det som tillkommit är bland annat ny hytt förstärkt med splitterskydd.

Archer-pjäsen är utrustad med vapenstation Protector, som levereras av det norska företaget Kongsberg A/S. Denna är till för närskyddet av pjäsen och styrs, likt kanonen, från hyttens operatörsplatser.

Archer på väg

Ammunitionshantering

Det är den helautomatiska systemlösningen som gör Archer unik. Operatörerna behöver aldrig vistas utanför pjäsen vilket höjer säkerheten markant vid skjutning och omgruppering. Något som revolutionerar artillerisystemens användning.

Tillsammans med leverans av 48 Archer pjäser, kommer även 48 ammunitionshanteringsenheter att levereras. Ammunitionshanteringsenheter behövs när man ska ammunitionsersätta Archer. Systemet bygger på en modifierad standardcontainer som placeras på en splitterskyddad lastbil.

Att ammunitionsersätta Archer tar cirka 10 min och det är enda gången någon behöver vistas utanför systemet. Ammunitionen flyttas över till Archer med en särskild lyftutrustning.

Att ammunitionsersätta Archer är enda gången någon behöver vistas utanför fordonet. Ammunitionen flyttas över till Archer med en särskild lyftutrustning.

Under utvecklingen av Archersystemet genomförde FMV en rad tester för att systemet skulle få de tekniska och operativa förmågor som var kravställda i avtalet med industrin. Filmen är från en av många kontrollskjutningar.

Användning

Varje Archer-pjäs kommer att bemannas av 3-4 operatörer, vilket är en klar förbättring från föregångaren som bemannades av 10-12 operatörer. Utbildning av besättningar genomförs på A9 i Boden och sedan sommaren 2021 på P4 i Skövde.

Archer är konfigurerad efter Nato-standard vilket gör att det svenska försvaret blir mer interoperabelt med andra länders försvarsmakter och materiel. Detta är en stor fördel eftersom dagens militära insatser ställer höga krav på samarbetsförmåga mellan stater.

Från studier till leverans

Inledande studier på dumperchassi inleddes 1995 och Archer-projektet startade på allvar 2006. Fälthaubits 77B, tidigare utvecklad av BAE Systems Bofors AB, är själva navet i Archerprojektet. BAEs erfarenhet av att tillverka haubits var en av anledningarna till att de framstod som bäst lämpade att utveckla Archer.

Samarbetet med Norge inleddes 2008 och i mars 2010 beslutade FMV, tillsammans med norska FLO, att påbörja serietillverkning och slutleverans av Archer. 24 pjäser beställdes av respektive nation. I slutet av 2013 beslutade Norge att dra sig ur samarbetet.

I juni 2014 tecknade FMV ett ändringsavtal med BAE Systems Bofors som reglerar leveranserna till den svenska försvarsmakten.

Regeringen föreslog i höstbudgeten 2016 att ge FMV i uppdrag att till den svenska försvarsmakten, utöver de redan 24 beställda pjäserna, även anskaffa de 24 pjäser som tidigare var avsedda för Norge.

Fakta

Fordon Volvo A30E
Totallängd 14,3 meter
Vikt cirka 35 ton
Motoreffekt 340 hk
Maxhastighet 65 km/h
Aktionsradie 500 km
Eldrör 155 mm/L52
Maximal skottvidd 30 - 50 km
Eldhastighet 8 - 9 skott/minut
Magasin 21 granater
Bemanning 3 - 4 operatörer
Utrustad med ballistiskt skydd och minskydd

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05