Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Upphandling

FMV upphandlar materiel och tjänster till framför allt Försvarsmakten. Ofta handlar det om tekniskt komplexa och långsiktiga upphandlingar av varor, tjänster och utvecklingsuppdrag. Vi utför också enklare avrop och beställningar.

Den goda affären

Utveckling av den goda affären och strategiskt inköp är ett av FMV:s prioriterade mål. Det kommersiella arbetet sker på strategisk nivå, i form av bland annat projektarbete och deltagande i tidiga faser av anskaffningsarbetet, samt på mer operativ nivå i form av upphandlings- och inköpsarbete.