Upphandling

Foreign Military Sales, FMS

Foreign Military Sales, FMS, är en beteckning när stater gör anskaffning av försvarsmateriel direkt från den amerikanska staten. I Sverige är det FMV som ansvarar för verksamheten.

FMV är kontaktytan

FMS-anskaffning omgärdas av regelverk och rutiner utfärdade av den amerikanska staten. Det innebär också speciella förpliktelser för den upphandlande staten.

Svenska ambassaden i Washington företräder därvid Sverige som upphandlande stat och signerar samtliga avtal. FMV är kontaktytan mot FMS-verksamheten.

Defense Security Cooperation Agency

Titel: Ann Burlin

Telefon: 08-782400

E-post: ann.burlin@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05