Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Foreign Military Sales, FMS

Foreign Military Sales, FMS, är en beteckning när stater gör anskaffning av försvarsmateriel direkt från den amerikanska staten. I Sverige är det FMV som ansvarar för verksamheten.

FMV är kontaktytan

FMS-anskaffning omgärdas av regelverk och rutiner utfärdade av den amerikanska staten. Det innebär också speciella förpliktelser för den upphandlande staten.

Svenska ambassaden i Washington företräder därvid Sverige som upphandlande stat och signerar samtliga avtal. FMV är kontaktytan mot FMS-verksamheten.

Titel: Ann Burlin

Telefon: 08-782400

E-post: ann.burlin@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05